Το ΕΚΕΟ έχει ήδη ενημερώσει τους πολίτες ότι οι δραστηριότητές του δεν περιορίζονται σε απλή ανάλυση των αιτίων και των επιπτώσεων των στρατιωτικών ατυχημάτων και κάθε βλάβης που οφείλεται σε οπλικά συστήματα και στρατιωτικές δραστηριότητες.
YouTube Preview Image
Προχωρούμε σύμφωνα με τα  πρότυπα αντιστοίχων διεθνών οργανισμών στη νομική υπεράσπιση των συμφερόντων των φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν υποστεί βλάβες.

Επειδή γνωρίζουμε ότι στο μέλλον θα υπάρξουν αρκετοί που θα θελήσουν να διεκδικήσουν τις νόμιμες αποζημιώσεις από τους υπευθύνους της έκρηξης το ΕΚΕΟ καλεί όλους τους πολίτες που έχουν εμπλακεί ενεργά στο νέφος της έκρηξης την ημέρα της έκρηξης (προσωπικό της ναυτικής βάσης, πυροσβέστες, διασώστες, υπάλληλοι του εργοστασίου της ΑΗΚ και πάσης φύσεως πολίτες) να τεθούν υπό ιατρική παρακολούθηση τουλάχιστον για μία πενταετία.

Αν δεν το έχουν ήδη κάνει (κακώς δεν τους υποδείχθηκε) άμεσα πρέπει να προβούν στις εξής εξετάσεις σε κρατικό νοσοκομείο όσοι εισήλθαν στη ναυτική βάση την ημέρα της έκρηξης.

  • Γενική εξέταση αίματος
  • Γενική εξέταση ούρων
  • Βιοχημικές εξετάσεις
  • Εξέταση ΩΡΛ (ιδαίτερα στην ακοή)
  • Οφθαλμολογικές εξετάσεις
  • Νευρολογικές και Ψυχολογικές εξετάσεις

Στην περίπτωση ύπαρξης τραυματισμού (λόγω της έκρηξης, του νέφους η της διαχείρισης του ατυχήματος) πρέπει να υπάρξει βεβαίωση κρατικού νοσοκομείου για το είδος και την βαρύτητα του τραυματισμού τόσο για τα άτομα που αναφέρθηκαν όσο και για κάθε άλλο άτομο που έχει τραυματιστεί σε οποιαδήποτε ακτίνα από το σημείο μηδέν

Επισημαίνουμε ότι οι εξετάσεις αυτές έχουν διαγνωστικό – προληπτικό χαρακτήρα και κανένα στοιχείο δεν έχει σήμερα το ΕΚΕΟ που να επιβάλλει τη λήψη επειγόντων μέτρων για την υγεία των ατόμων αυτών. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν στη νομική υποστήριξη όσων δικαιούνται αποζημιώσεων στο μέλλον στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι τα άτομα αυτά υπέστησαν βλάβη στην υγεία τους.

Κάντε ένα σχόλιο