ΥΠΕΘΑ Για το έτος 2010 η ανάλωση του σχετικού ΚΑΕ με περιγραφή «Κάθε Είδους Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων» ανήλθε σε 184.058 €, ενώ για την περίοδο 01/01-08/06/2011 η ανάλωση του υπόψη ΚΑΕ ανήλθε σε 92.550€.

ΓΕΕΘΑ

Οι πιστώσεις που διατέθηκαν από τον Π/Υ ΓΕΕΘΑ για έξοδα δεξιώσεων, κοκτέιλ και γευμάτων για το έτος 2010, ανήλθαν σε 164.398,00€, ενώ οι αντίστοιχες πιστώσεις για την περίοδο 1-1-2011 έως 1-6-2011 ανήλθαν σε 32.067,00€.

Επισημαίνεται ότι οι προαναφερθείσες πιστώσεις αφορούν κυρίως σε δεξιώσεις-γεύματα-δείπνα που παρατίθενται στα πλαίσια επισκέψεων ξένων αντιπροσωπειών στη χώρα μας, στα πλαίσια Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, καθώς και σε ανάλογες δραστηριότητες των ελληνικών αντιπροσωπειών στο εξωτερικό (ΑΚΑΜ-ΑΕΑ).

ΓΕΣ

Το ΓΕΣ στο πλαίσιο επισήμων εκδηλώσεων και τελετών, εθνικών επετείων, εκπαιδευτικών ημερίδων κ.λ.π. διέθεσε συνολικά τις παρακάτω πιστώσεις για δεξιώσεις, επίσημα γεύματα κ.λ.π.:

α. 158.333€ το έτος 2009.

β. 59.500€ το έτος 2010 (μείωση 62%).

γ. 18.550€ το Α’ εξάμηνο 2011 (εκτιμώμενη μείωση με το πέρας του έτους 40%).

ΓΕΝ

Κατά το έτος 2010 το συνολικό κόστος δεξιώσεων και επισήμων γευμάτων ανήλθε στο ποσό των 34.684,13 €, ενώ το Α’ Εξάμηνο του έτους 2011 έχει διατεθεί το ποσό των 6.182,68 €.

ΓΕΑ

Η συνολική δαπάνη της Π.Α. για δημόσιες σχέσεις κατά το προηγούμενο έτος, ανήλθε στο ποσό των 215.000,00 €, ενώ για το Α’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους, εκτιμάται στα 90.000,00 €.

Σημειώνεται ότι η δαπάνη των δημοσίων σχέσεων (ΚΑΕ: 0845) δεν παρακολουθείται ανά κατηγορία δαπάνης για δεξιώσεις, κοκτέιλ, επίσημα γεύματα κτλ. Ως εκ τούτου, τα ανωτέρω ποσά αναφέρονται στις πάσης φύσεως σχετικές δαπάνες πέραν των προαναφερόμενων όπως δραστηριότητες προβολής της Π.Α. στο εσωτερικό-εξωτερικό, αγορά αναμνηστικών πλακετών, αμοιβές χρηματικών βραβείων κ.α.

Αυτά απάντησε το ΥΠΕΘΑ στην εξής ερώτηση

Ερώτηση και ΑΚΕ 18068/855/16-6-2011 της Βουλής των Ελλήνων

Καθημερινά είναι τα δημοσιεύματα στον Τύπο για σπατάλες Υπουργείων και Οργανισμών σε διαφόρων ειδών δεξιώσεις και γεύματα, σε μια εποχή που τείνει να θεωρείται πολυτέλεια ακόμα και το ψωμί σε μεγάλη μερίδα συμπατριωτών μας.

Κατόπιν τούτων ερωτάστε κ. Υπουργέ:

Σε ποιο ποσό ανήλθαν τα έξοδα που δαπάνησε το Υπουργείο σας  κατά το 2010 και σε ποιο κατά το  πρώτο εξάμηνο του 2011 για επίσημα γεύματα και δεξιώσεις;

Να κατατεθούν στοιχεία.

Ο  Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Κάντε ένα σχόλιο