Όλοι οι υπολογισμοί του ΕΚΕΟ μέχρι σήμερα περί της ισχύος της έκρηξης στηρίζονται στα δεδομένα που δίνουν τα Μέσα Μαζικής  Ενημέρωσης τα οποία είναι ανακριβή. Μέχρι να μελετήσουμε τις ακριβείς διαστάσεις του κρατήρα, τα καταστροφικά φαινόμενα της περιοχής, τις βλάβες σε ανθρώπους και ζώα κλπ η ανακρίβεια όσον αφορά τη μάζα και το είδος των εκρηκτικών στα κονταίνερς παραμένει και κυμαίνεται από εκατοντάδες τόνους ισοδύναμο νιτρογλυκερίνης έως ένα κιλοτόνο (χίλους τόνους ισοδύναμο νιτρογλυκερίνης). Ελπίζουμε να μας επιτραπεί η πρόσβαση στα στοιχεία αυτά από τους αρμοδίους παράγοντες της Κυπριακής Κυβέρνησης αλλιώς δεν υπάρχει τρόπος να αξιολογηθούν τα αίτια και οι επιπτώσεις του τραγικού αυτού δυστυχήματος

Κάντε ένα σχόλιο