Δεδομένα συγκεντρώνει το Κέντρο Ελέγχου Όπλων που αφορούν την έκρηξη στη ναυτική βάση της Κύπρου. Αυτά τα στοιχεία μας τα δίνουν οι πολίτες οι οποίοι έδειξαν ότι έχουν παρατηρητικότητα εγκληματολόγου. Γνωρίζουμε πλέον αρκετά για τις βιολογικές επιπτώσεις στα θύματα έτσι ώστε να αρχίσουμε να τους τοποθετούμε σε μια σχετική θέση γύρω από το σημείο μηδέν. Γνωρίζουμε ακόμη βιολογικές επιπτώσεις στα ζώα της περιοχής φίδια και αρουραίους που βρέθηκαν νεκρά στη γύρω περιοχή ώστε να έχουμε πρώτους υπολογισμούς της ισχύος της έκρηξης. Μαθαίνουμε για τις υλικές βλάβες που προκλήθηκαν σε αντικείμενα και κατασκευές και έτσι περιορίζουμε περισσότερο την ανακρίβεια στην αξιολόγηση της έκρηξης. Σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς μας δεν είναι δυνατόν να υπήρχε μόνο πυρίτιδα στα εκρηκτικά αφού η ισχύς είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί η πυρίτιδα. Ακόμη έχουμε πρώτους προσεγγιστικούς υπολογισμούς για τη διαδικασία της έκρηξης αφού η γεωμετρία των ωστικών κυμάτων επιβάλει την ανύψωση ορισμένων εμπορευματοκιβωτίων σε ορισμένο ύψος και την έκρηξη τους εκεί μέχρι να γίνει η μεγάλη τελική έκρηξη της μεγάλης μάζας. Τα φαινόμενα που μας καταμαρτυρούν οι πολίτες τοποθετούν κατά προσέγγιση την έκρηξη στην περιοχή του κιλοτόνου (1000 τόνοι νιτρογλυκερίνης) αποδεικνύοντας τη θεωρία μας ότι (όσον αφορά το ωστικό του κύμα) επρόκειτο για ένα όπλο που ισοδυναμεί με ένα τακτικό πυρηνικό όπλο και περίπου με το ένα εικοστό (έως ένα δέκατο) της βόμβας της Χιροσίμα.

Δείτε για παράδειγμα εδώ την ισχύ των τακτικών πυρηνικών όπλων που αρχίζει από μερικές δεκάδες τόνους νιτρογλυκερίνης και συνήθως φτάνει σε ισχύ ωστικού κύματος μικρότερη από την έκρηξη που προκλήθηκε στην Κύπρο. Ακολουθεί πυρηνική νάρκη με ισχύ περίπου όσο και η έκρηξη της Κύπρου

Above: The carrying case for the Mk-54 SADM, which had a yield from .01 to 1.0 kiloton. The entire unit weighed less than 163 pounds. This weapon was in 3AD inventory with the 23rd Engineers from 1964 into (apparently) the 1980’s.

Κάντε ένα σχόλιο