Νέες φωτογραφίες ανεβάσαμε στην ιστοσελίδα μας στο facebook της οποίες μας χορήγησε φίλος του ΕΚΕΟ που διατηρεί την ανωνυμία του. Συνδεθείτε με την ιστοσελίδα μας για να τις δείτε.

Κάντε ένα σχόλιο