Η ομάδα μας «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ» στο Facebook αυξάνει συνεχώς. Όσοι Ευέλπιδες η πτυχιούχοι της ΣΣΕ έχουν στη διάθεσή τους φωτογραφίες και βίντεο ορκωμοσίας στη ΣΣΕ η ομάδα μας στο Facebook μπορεί να αποτελέσει μια δημόσια βιβλιοθήκη ώστε να μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση στις ομορφότερες στιγμές της Στρατιωτικής Ακαδημίας, δηλαδή την ημέρα της αποφοίτησης. Ήδη υπάρχουν ορισμένες φωτογραφίες που αφορούν τη διδασκαλία στη ΣΣΕ. Περιμένουμε τους παλαιότερους αξιωματικούς που έχουν στη διάθεσή τους τέτοιο υλικό να ενταχθούν στην ομάδα που τους ανήκει ουσιαστικά και να ανεβάσουν το φωτογραφικό υλικό τους (ενδεχομένως με τη βοήθεια των παιδιών τους που σίγουρα κινούνται άνετα στο διαδίκτυο και μπορούν να σκανάρουν και να ανεβάσουν τις φωτογραφίες τους στην ομάδα μας). Ας δείξουμε σε όλους τους Έλληνες τις ομορφότερες στιγμές της ζωής μας στη ΣΣΕ!

Κάντε ένα σχόλιο