Στην εργασία αυτή αναλύεται η προσπάθεια της Τουρκίας να αναπτύξει πυρηνικό οπλοστάσιο και οι λόγοι που θα την οδηγήσουν σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Μελετάται ακόμη η υποδομή που θα χρειαστεί, το κόστος και οι επιπτώσεις για την Ελλάδα. Επίσης προτείνονται μέτρα για την αντιμετώπιση μιας τουρκικής πυρηνικοποίησης. Διαβάστε εδώ τη μελέτη του ΕΚΕΟ

Κάντε ένα σχόλιο