Με μεγάλη λεπτομέρεια φέρονται να γνώριζαν οι αρμόδιοι αξιωματικοί τη σύσταση των υλικών στα εμπορευματοκιβώτια της έκρηξης στην Κύπρο. Ενώ το Κέντρο Ελέγχου Όπλων και το Χημείο της Κύπρου προσπαθούσαν τις πρώτες ημέρες να διαπιστώσουν τη χημική σύσταση των μετάλλων που σκορπίστηκαν στην περιοχή την ίδια στιγμή στα έγγραφα που είχαν ήδη διαβιβαστεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας οι αρμόδιοι είχαν καταγράψει σαφώς τη σύσταση των εκρηκτικών και αρκετών μετάλλων. Για παράδειγμα τα χιλιάδες μεταλλικά δισκάκια που μας ανησύχησαν την πρώτη μέρα αναφέρονται στα έγγραφα αυτά ως χάλκινα! Βέβαια μετά από αίτημα του ΕΚΕΟ η σύστασή τους αναλύθηκε από το Γενικό Χημείο της Κύπρου και πράγματι βρέθηκε ότί ήταν χάλκινα αλλά τίθεται το εξής ερώτημα:

Ποιος έκανε τις χημικές αναλύσεις αυτών των μεταλλικών υλικών ώστε να καταγράφονται με τόση λεπτομέρεια στα απόρρητα έγγραφα που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα; Είναι προφανές ότι υπήρξε κάποια ανεπίσημη χημική ανάλυση.

Γιατί δεν ενημερώθηκε ο Κυπριακός Λαός για τη σύσταση των υλικών αυτών άμεσα μετά την έκρηξη και παρήλθε ένα κρίσιμο διάστημα αβεβαιότητας; Έπρεπε να περάσουν τόσες ημέρες χημικών αναλύσεων προκειμένου να μάθουμε τη σύσταση των μετάλλων του φορτίου;

Επειδή δεν ανακοίνωσαν αμέσως την (σύμφωνα πάντα με τα έγγραφα τους!) ακίνδυνη φύση των μετάλλων δεν μπορούμε να δεχθούμε ως αξιόπιστα τα στοιχεία που υπάρχουν στα έγγραφα αυτά. Φυσικά πρέπει να μας ενημερώσουν για τα υλικά που είχε μαζί του το πλοίο όταν τελικά απέπλευσε από την Κύπρο και τα οποία δεν κατάσχεσε η Κυπριακή Κυβέρνηση. Κανείς δεν έχει αναζητήσει τα υλικά αυτά!

Το Ελληνικό Κέντρου Ελέγχου Όπλων παρατηρώντας με έκπληξη τη δημοσίευση απορρήτων εγγράφων τα οποία στη συνέχεια μπορεί να διαψευσθούν (όπως και τα πρακτικά των συνεδριάσεων) θεωρεί ότι δεν υπάρχει ακόμη καμία αξιόπιστη μαρτυρία για όλα τα υλικά που υπήρχαν στο πλοίο.

Διαβάστε εδώ περισσότερα για τα απόρρητα έγγραφα

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.