Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Ημερήσιου Τύπου (εφημ. ΤΑ ΝΕΑ. 13-07-2011}, ανακοινώθηκε ότι θα εφαρμοσθεί ένα νέο νομοσχέδιο που θα αφορά τον επαναπατρισμό των παράνομων αλλοδαπών στη χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα, θα εκδίδονται αμέσως από τις αρμόδιες Αρχές και θα σφραγίζονται τα εισιτήρια για την απομάκρυνση των παράνομων μεταναστών που διαμένουν στην Ελλάδα. Ή έκδοση τους μάλιστα θα γίνεται πάραυτα για όλους εκείνους οι οποίοι θεωρούνται πρόσωπα ιδιαίτερα επικίνδυνα για τη δημόσια ασφάλεια εφόσον κρατούνται για κάποια αξιόποινη πράξη. Με την απόφαση αυτή, που υπέγραψε ο Υπουργός των Εσωτερικών Χάρης Καστανίδης, εναρμονίζεται η Ελληνική νομοθεσία με τις οδηγίες και τις Διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τη Συνθήκη του Σένγκεν.

Επίσης, γίνεται αναφορά, σε πρώτη φάση, για την εφαρμογή των αποφάσεων επιστροφής να υπάρχει πρόβλεψη για οικειοθελή αποχώρηση των παράνομων μεταναστών, μέσα σε χρονικό διάστημα που κυμαίνεται από επτά (7) έως τριάντα (30) ημέρες. Αξιοσημείωτο είναι ότι λιγότερο από επτά (7) ήμερες θα είναι το διάστημα που θα δίδεται σε αλλοδαπούς οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι διαφυγής ή όταν πρόκειται για μετανάστες επικίνδυνους για τη δημοσία ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια.

Εντούτοις, όλες οι σχετικές αποφάσεις θα επιδίδονται από τις υπηρεσίες αλλοδαπών των Δήμων και η διάρκεια διαδικασίας ειδοποίησης δεν θα μπορεί να ξεπερνά τούς δυο (2) μήνες. Αναφορά γίνεται επίσης και για τις περιπτώσεις για τις όποιες οι υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας τού Πολίτη εισηγούνται την ανάκληση άδειας διαμονής ή ανανέωση αδείας διαμονής για μετανάστες που θεωρούνται πρόσωπα επικίνδυνα νια την έννομη τάξη. Για τους παράνομους μετανάστες η απόφαση επιστροφής θα πρέπει -σύμφωνα με τη νομοθεσία- να εκδίδεται μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την χρονική στιγμή έναρξης της κράτησης των αλλοδαπών που δεν έχουν άδεια διαμονής στη χώρα μας.

Τέλος, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και το γεγονός ότι τό Δημόσιο διαθέτει απούλητα -τέσσερα (4) Airbus Α-340-300 της παλαιάς Ολυμπιακής Αεροπορίας, τα οποία εκτελούσαν τα δρομολόγια σε Η.Π.Α και Καναδά και παρ’ όλο που οι προσπάθειες για τη πώλησή τους, απέτυχαν δυο (2) φορές θα μπορούσαν να εξυπηρετούν την επιστροφή των παράνομων μεταναστών στις χώρες τους μέχρι να πωληθούν.

Αυτά δηλώνουν στη ΒτΕ οι βουλευτές Γεωργιάδης Σπυρίδων – Άδωνις και Πλεύρης Αθανάσιος ρωτώντας τον ΥΕΘΑ
1. Έχει ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμβάλει στην χρηματοδότηση του μέτρου της απέλασης;

2. Ποιο είναι το αεροπορικό κόστος μεταγωγής προς τις χώρες προέλευσης των πέντε χιλιάδων (5.000) παράνομων μεταναστών, εβδομαδιαίως, με ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες;

3. Πόσοι είναι οι παράνομοι μετανάστες, πού θα πρέπει να μεταφερθούν, εντός των επομένων πέντε (5) ετών, προς τις χώρες τους;

4. Ποιο είναι το κόστος ενεργοποίησης και συντήρησης για πέντε (5) έτη των κατεχομένων από το Δημόσιο τεσσάρων (4) παλαιών Αirbus Α 340 της Ολυμπιακής Αεροπορίας;

5. Η Ε.Α. Β. είναι σε θέση ώστε να εκτελέσει το συγκεκριμένο έργο;

6. Έχει γίνει Μελέτη Κόστους-Οφέλους για την διάθεση-αξιοποίηση των ανωτέρω αεροσκαφών για τη μεταφορά παρανόμων μεταναστών;

7. Ποιες άλλες εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν, για την σταδιακή απομάκρυνση των παρανόμων μεταναστών από την Ελλάδα και πόσο είναι το κόστος εκάστης;

8. Τα Οπλιταγωγά-Αρματαγωγά πλοία του Π.Ν., τύπου “ΧΙΟΣ”, μπορούν να μετασκευασθούν για τη μεταφορά παρανόμων μεταναστών;

9. Υπάρχει περίπτωση κάποια από τα επιβατηγά πλοία τής ακτοπλοΐας, τους χειμερινούς μήνες, να ναυλώνονται από το Κράτος για τον επαναπατρισμό των υπό απέλαση μεταναστών;

Ο ΥΕΘΑ απαντά ως εξής
Η πολιτική για την αποτροπή και την αντιμετώπιση της παράνομης εισόδου αλλοδαπών στην χώρα ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ωστόσο, από πλευράς ΥΠΕΘΑ, έχουν εκπονηθεί νέα σχέδια με τα οποία εξασφαλίζεται η κλιμάκωση των μέτρων επιτήρησης, τόσο του θαλασσίου χώρου όσο και της Ζώνης Ασφαλείας Προκαλύψεως και συνάμα διευκολύνεται ο συντονισμός Ενόπλων Δυνάμεων-Λιμενικού Σώματος-ΕΛΑΣ.

Το έργο της απέλασης των παρανόμων μεταναστών και η μεταφορά τους στις χώρες προέλευσής τους δεν εμπίπτει στην αποστολή του ΠΝ. Επιπρόσθετα, ο ρόλος του συγκεκριμένου τύπου πλοίου (αρματαγωγού) δεν είναι η μεταφορά παρανόμων μεταναστών και γενικά προσωπικού, πλην των εκτάκτων καταστάσεων εκκένωσης πολιτών σε Crisis Response Operations (C.R.O.) και συγκεκριμένα σε επιχειρήσεις Non Combat Evacuation (NEO) που δεν εμπίπτουν στο άρθρο 5 της ιδρυτικής συνθήκης του ΝΑΤΟ.

Ως προς τις δυνατότητες μεταφοράς, ο σχεδιασμός των αρματαγωγών τ. ΧΙΟΣ, επιτρέπει την μεταφορά μέχρι 600 πολιτών για πλόες που δεν υπερβαίνουν τις 12 ώρες και μέχρι 245 πολιτών για πλόες πέραν αυτών.

Η εκτέλεση μόνιμων μετασκευών στα Α/Γ τ. ΧΙΟΣ με σκοπό να αυξηθεί ο διατιθέμενος χώρος επιβατών είναι μεγάλου κόστους σε χρήμα και χρόνο, ενώ θα απομειώσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες των πλοίων για την μεταφορά οχημάτων / αρμάτων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ανυπέρβλητα κενά στην επιχειρησιακή σχεδίαση.

Επιπλέον, η ενδεχόμενη διάθεση των Α/Γ τ. ΧΙΟΣ στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την μεταφορά των παρανόμων μεταναστών στις χώρες προέλευσης δημιουργεί ζητήματα ασφαλείας, φύλαξης – επίβλεψης και συνοδείας αυτών από προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας που είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια όργανα για τα προαναφερθέντα έργα.

Ως προς τα αεροσκάφη Airbus A340 της Ολυμπιακής Αεροπορίας, σημειώνεται ότι είναι πολιτικού νηολογίου και η ΕΑΒ δεν διαθέτει σήμερα ούτε τις απαραίτητες προϋποθέσεις (εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό, ειδικό εξοπλισμό κ.λ.π), ούτε την ανάλογη πιστοποίηση από την αρμόδια αεροπορική αρχή (ΥΠΑ) για να εκτελεί εργασίες σε αεροσκάφη αυτού του τύπου.

Κάντε ένα σχόλιο