Πέρασαν πάνω από είκοσι χρόνια από τότε που η Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ακολουθώντας τις διεθνείς πρακτικές απαγόρευσε τη χρήση ραδιενεργών αλεξικέραυνων λόγω της προφανούς βλάβης που μπορούσαν να προκαλέσουν. Ακόμη και σήμερα όμως υπάρχουν ραδιενεργά αλεξικέραυνα στις Ένοπλες Δυνάμεις τα οποία δεν έχουν ακόμη αποσυρθεί. Μόλις πρόσφατα το ΥΠΕΘΑ (μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών) εξέδωσε μια απόφαση απόσυρσης ορισμένων εξ’ αυτών από την Πολεμική Αεροπορία με το εξωφρενικό κόστος των 114.300 Ευρώ και μάλιστα το ανέλαβε εταιρία η οποία μάλλον το…ανέθεσε σε μια άλλη (η υπεργολαβία είναι ανεπιβεβαίωτη πληροφορία που καλείται το ΥΠΕΘΑ να ελέγξει). Γνωρίζουμε όμως από πληροφορίες που μας δίνουν αξιωματικοί ότι υπάρχουν και άλλα ραδιενεργά αλεξικέραυνα στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ασφαλώς δεν ευθύνεται ο σημερινός Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος κ. Βασίλειος Κλόκοζας αφού όλοι γνωρίζουν τις ευαισθησίες του σε θέματα υγείας των στελεχών της Αεροπορίας. Ποια γραφειοκρατική υπηρεσία του ΥΠΕΘΑ ασχολείται με θέματα ακτινοπροστασίας στις Ένοπλες Δυνάμεις;  Υπάρχουν τόσες αδρανείς υπηρεσίες (στα χαρτιά) στο ΥΠΕΘΑ! Αυτή είναι αρμόδια να εξηγήσει την ολιγωρία όσον αφορά την απόσυρση των ραδιενεργών πηγών.

Σύμφωνα με τον Δρ. Θεόδωρο Λιόλιο Διδάκτορα Πυρηνικής Φυσικής (ΑΠΘ) και Διευθυντή του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Όπλων τα ραδιενεργά αλεξικέραυνα άρχισαν να χρησιμοποιούνται από το 1970 είναι κύριως δύο ειδών ανάλογα με το αν περιέχουν Αμερίκιο-241 (Am-241) η Ράδιο-226 (Ra-226). Τα αλεξικέραυνα με Αμερίκιο-241 εκπέμπουν σωμάτια άλφα που δεν μπορούν να διαπεράσουν τα ρούχα μας αλλά όταν εισπνεύσουμε Αμερίκιο-241 αυτό σφηνώνεται στους πνεύμονες και τους ακτινοβολεί προκαλώντας βλάβες ακόμη και καρκίνο. Το Παλλάδιο που περιβάλλει την πηγή του Αμερίκιου-241 μέσα σε δέκα χρόνια οξειδώνεται και αποκαλύπτει το Αμερίκιο μολύνοντας την γύρω περιοχή. Μια τυπική ποσότητα ραδιενεργού Αμερίκιου-241 στο αλεξικέραυνο είναι περίπου 100 μιλιγκράμ και αρκεί μια βροχή η ένας δυνατός αέρος ώστε μια οξειδωμένη συσκευή να σκορπίσει το υλικό στη γύρω περιοχή και να φτάσει ακόμη και στο έδαφος. Για το λόγο αυτό πρέπει να αντικαθίσταται μετά από μια δεκαετία χρήσης του.

Αφού λοιπόν το 1986 με την υπ’ αριθμό 260/030.8 / 27.03.1986 εγκύκλιο της η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας απαγόρευσε πλέον την εγκατάσταση ραδιενεργών αλεξικεραύνων πως είναι δυνατόν το έτος 2011 να ξηλώνουμε ακόμη ραδιενεργά αλεξικέραυνα; Ποιος εκθέτει ακόμη και σήμερα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων σε ραδιενεργές πηγές;

Το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων καλεί

  • Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν εντοπίσει ραδιενεργά αλεξικέραυνα στις μονάδες τους να ενημερώσουν το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να καταγράψει άμεσα και να δώσει στη δημοσιότητα όλες τις εγκαταστάσεις που υπάγονται στο ΥΠΕΘΑ και οι οποίες διαθέτουν παρανόμως ραδιενεργά αλεξικέραυνα.
  • Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να καταγράψει όλα τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που έχουν βρεθεί σε μικρή απόσταση από τα ραδιενεργά αλεξικέραυνα και να αξιολογηθεί κάθε καρκινογένεση που παρουσιάστηκε στα στελέχη αυτά.
  • Όλα τα αρμόδια υπουργεία να καταγράψουν όλα τα δημόσια κτίρια που έχουν ραδιενεργά αλεξικέραυνα (αν φυσικά υπάρχουν) και ιδιαίτερα τα σχολεία με παράλληλη μελέτη της υγείας των ατόμων που έχουν έρθει σε επαφή με αυτά.

Θεωρούμε ότι επιβάλλεται να αφαιρεθούν όλα τα ραδιενεργά αλεξικέραυνα από όλη την επικράτεια με ταυτόχρονη εμπλοκή του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Όπλων ως ανεξάρτητος ελεγκτικός μηχανισμός των παραπάνω.

Διαβάστε την περίληψη επιστημονικής μελέτης που δείχνει ότι τα Radioactive Lightning Rods (RLR), δηλαδή τα ραδιενεργά αλεξικέραυνα, προκαλούν αύξηση καρκινογένεσης στους μαθητές των σχολείων.


Download (, Unknown)

Κάντε ένα σχόλιο