Επανερχόμαστε στο ζήτημα της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας (Αρ. Πρωτ. 9767/25.01.11) με αφορμή τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων των ΕΑΣ που δικαίως διαμαρτύρονται και ανησυχούν για τις παρασκηνιακές διαδικασίες πώλησης της εταιρίας. Αν αναλογιστούμε μάλιστα και τις εξελίξεις γύρω από τα ναυπηγεία στην Ελευσίνα και το Σκαραμαγκά μάλλον θα πρέπει όλοι να είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι για το μέλλον της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας και την εκχώρησή της έναντι πινακίου φακής στις θεοποιημένες από την κυβέρνησή σας αγορές.

Κατόπιν όλων αυτών,

Αυτά δηλώνουν στη ΒτΕ οι Βουλευτές­ Γιάννης Δημαράς και Βασίλης Οικονόμου και ρωτάνε τον ΥΕΘΑ

1. Η απόφασή σας να διαλύσετε και να ξεπουλήσετε την ΕΑΣ σε ποιες μελέτες έχει στηριχθεί;

2. Με ποιους διαπραγματεύεστε και ποιοι έχουν εκφράσει ενδιαφέρον (επίσημα ή ανεπίσημα) για να αποκτήσουν την ΕΑΣ;

3. Σχεδιάζετε απολύσεις ή εθελουσία έξοδο και για τους εργαζόμενους στην ΕΑΣ προκειμένου να κάνετε ακόμα πιο συμφέρουσα την «επένδυση» των ξένων επιχειρηματικών ομίλων;

4. Με τι ύψους συμβόλαια έχετε σκοπό να «προικοδοτήσετε» την ΕΑΣ κατά την πώλησή της και πόσο βιώσιμη θα ήταν η εταιρία εάν υπογράφατε αυτά τα συμβόλαια χωρίς να την πωλήσετε; .

5. Πώς θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της κρίσιμης για την Εθνική μας Άμυνα Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον με δεδομένο το προηγούμενο των Ναυπηγείων στο Σκαραμαγκά και την Ελευσίνα; .

6. Αληθεύει ότι πέραν των περικοπών που έχουν υποστεί οι εργαζόμενοι τους οφείλονται και δεδουλευμένα και αν ναι για ποιους λόγους;

Σε απάντησή τους ο ΥΕΘΑ δηλώνει
Όταν ανέλαβε η νέα διοίκηση των ΕΑΣ, βρέθηκε αντιμέτωπη με τεράστια οικονομικά προβλήματα. Το έλλειμμα της εταιρείας ανέρχονταν σε 180 εκατ. €, οι ετήσιες ζημιές έτους 2009 ανέρχονταν σε 162 εκατ. € και οι συνολικές υποχρεώσεις προς τράπεζες ανέρχονταν στα 909 εκατ. €. Η έλλειψη ανατεθειμένων συμβάσεων και το ταμειακό έλλειμμα, είχε σαν συνέπεια να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις οφειλές της προς τρίτους και να έχει αδυναμία καταβολής μισθών και ασφαλιστικών εισφορών προς τους εργαζομένους με συνακόλουθη συνέπεια επισχέσεις εργασίας του προσωπικού.

Για τους παραπάνω λόγους προτεραιότητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της νέας διοίκησης, ήταν να αναστραφεί η πορεία συνεχούς συσσώρευσης χρεών, με την αύξηση της παραγωγικότητας, τη διεκδίκηση νέων παραγγελιών, την είσπραξη οφειλών από τρίτους, την υπαγωγή της εταιρείας σε ρύθμιση των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών, σε συνδυασμό με την ανασυγκρότηση της εταιρείας, την άσκηση συστηματικής περιστολής των δαπανών και τη μείωση του λειτουργικού κόστους, προκειμένου η εταιρεία να διεκδικήσει με βιώσιμο τρόπο ένα σημαντικό ρόλο στο χώρο της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας.

Τα προβλήματα που αναφέρθηκαν, σε συνδυασμό με την υπαγωγή της εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 3891/2010 για την αναδιοργάνωση της, οδήγησαν τη διοίκηση στην υλοποίηση της σύνταξης του νέου στρατηγικού σχεδίου, ενώ παράλληλα και στα πλαίσια περιστολής των δαπανών εκπονήθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή το νέο οργανόγραμμα ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις υλοποίησης του νέου στρατηγικού σχεδίου.

Παράλληλα ξεκίνησε η διαδικασία σύνταξης νέου κανονισμού λειτουργίας, ο οποίος θα περιλαμβάνει ένα σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού, καθώς και την εκτίμηση του αναγκαίου προσωπικού ανά κλάδο και ειδικότητα, προκειμένου να καταγραφεί το πλεονάζον προσωπικό, για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3891/10 (νόμος εξυγίανσης ΟΣΕ), στις διατάξεις του οποίου υπήχθη η εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3899/10, θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία για μετάταξή του σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα σε κενές θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα.

Με την ψήφιση του Προϋπολογισμού του 2011, για την ΕΑΣ ΑΒΕΕ προβλέφθηκε η πώληση ποσοστού μέχρι 66% σε στρατηγικό επενδυτή, ο οποίος θα αναλάβει να διατηρήσει το ρόλο της εταιρείας ως αμυντικής βιομηχανίας για την κάλυψη των αναγκών σε αμυντικό υλικό των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, αλλά παράλληλα θα καταθέσει και συγκεκριμένο σχέδιο που θα εγγυάται τις θέσεις εργασίας και την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρίας διευρύνοντας τον κύκλο των εξαγωγικών της δραστηριοτήτων. Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων, ορίστηκαν ως σύμβουλοι για την αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή οι εταιρείες ΚΡΜG και ΙΚΡR Rokas & Partners και για ποσοστό μέχρι 66% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Μετά την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου, όπου προβλέπεται η αποκρατικοποίηση της εταιρείας σε ποσοστό 99,8%, η ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας σε συνεργασία με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών επαναβεβαίωσαν την βούλησή τους για διατήρηση του 33,8% του μετοχικού κεφαλαίου από το κράτος, προκειμένου η εταιρεία να διατηρήσει το ρόλο για τον οποίο ιδρύθηκε. Με βάση αυτήν την κατεύθυνση οι εταιρείες συμβούλων συνεχίζουν τις επαφές τους για την αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή.

Σχετικά με τις οφειλές από δεδουλευμένα στους εργαζομένους, σας γνωρίζω ότι η διοίκηση της εταιρείας, αναλαμβάνοντας πριν ένα χρόνο την ευθύνη λειτουργίας, παρέλαβε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς προμηθευτές, προς ασφαλιστικά ταμεία, αποζημιώσεις εργαζομένων και δεδουλευμένα. Προκειμένου να τακτοποιηθούν αυτές οι εκκρεμότητες, η εταιρεία μετά την παροχή εγγύησης από το ελληνικό δημόσιο, ξεκίνησε τις διαδικασίες δανειοδότησής της με διαγωνισμό που διενεργήθηκε μέσω ΟΔΔΗΧ και ο οποίος βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Μετά την εκταμίευση του δανείου θα καταβληθούν κατά προτεραιότητα τα δεδουλευμένα και θα πληρωθούν οι προμηθευτές πρώτων υλών, προκειμένου η εταιρεία να επανέλθει σε φάση παραγωγικής λειτουργίας εξυπηρετώντας τις υπογεγραμμένες και τις προς υπογραφή συμβάσεις με τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις αλλά και τις εξαγωγικές συμβάσεις.

Προχωρούμε στον εξορθολογισμό της λειτουργίας των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων, με γενναία βήματα, υπερασπιζόμενοι μια νέα αντίληψη παραγωγικής και αναπτυξιακής λειτουργίας, πέρα και πάνω από μικροπολιτικές σκοπιμότητες, για να υπερασπιστούμε τα εργασιακά δικαιώματα και τους εργαζόμενους καθώς και να συμβάλλουμε στην ανασυγκρότηση ενός ευαίσθητου χώρου για την ελληνική οικονομία και την εθνική άμυνα.

Κάντε ένα σχόλιο