Διαβάστε οδηγίες επιβίωσης και αντίδρασης σε περίπτωση σεισμού στο φυλλάδιο του Στρατού των ΗΠΑ. Ίσως μια μετάφραση του και διανομή του στον Ελληνικό Στρατό να βοηθούσε στην επιμόρφωση των στελεχών. Αλήθεια πότε ήταν η τελευταία φορά που έγινε άσκηση σεισμού στις Ανώτατες και Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές (και στις διάφορες Μονάδες);

Κάποτε οι άνδρες γύριζαν στο χωριό τους μετά τη θητεία τους με πλήθος νέων γνώσεων. Ποιος δεν θυμάται την έκφραση “το έμαθα στο Στρατό”; Μήπως πρέπει να επιστρέψουμε στην παλιά καλή εποχή όπου η πειθαρχία δίδασκε κάτι και δεν επικρατούσε η μαλθακότητα που συναντάμε σήμερα στους νέους ανθρώπους;

Download (PDF, Unknown)

Κάντε ένα σχόλιο