Σχολή Ευελπίδων (Παρέλαση)Προκηρύχθηκε ένας αριθμός θέσεων συμβασιούχων Λεκτόρων ΠΔ 407 στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Οι προθεσμίες καθώς και τα απαραίτητα προσόντα αναγράφονται όλα στην προκήρυξη που ακολουθεί:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (503:Service Unavailable)

Κάντε ένα σχόλιο