Αύξηση Θητείας Εναλλακτική ΘητείαΑπό τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο η Ελλάδα κι άλλες πέντε (Αυστρία, Δανία, Εσθονία, Κύπρος, Φινλανδία) εξακολουθούν να διατηρούν την υποχρεωτική στράτευση. Και μόνο στην Ελλάδα εξετάζονται σενάρια αύξησης της θητείας, αντί για σχέδια μείωσης και κατάργησής της.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει αναγνωρίσει ρητά ότι το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης στην στρατιωτική θητεία προστατεύεται από το Άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας). Επίσης το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης στην στρατιωτική θητεία αναγνωρίζεται ρητά στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αρθρο 10.2).

Η Ελλάδα, όμως εξακολουθεί να αποτυγχάνει να συμμορφωθεί με τις διεθνείς υποχρεώσεις της. Η Ελλάδα συνεχίζει να διατηρεί το θεσμό υπό στρατιωτική αρχή, να δικάζει τους αντιρρησίες συνείδησης σε στρατοδικεία και μάλιστα επανειλημμένα για την ίδια πράξη, να εξετάζει τους ιδεολογικούς αντιρρησίες συνείδησης από επιτροπή που ουσιαστικά ελέγχει φρονήματα, να έχει εναλλακτική υπηρεσία τιμωρητικού χαρακτήρα για τη συντριπτική πλειονότητα των στρατεύσιμων, και να μην παρέχει επαρκή και έγκαιρη πληροφόρηση για το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης και τον τρόπο απόκτησης της ιδιότητας του αντιρρησία συνείδησης.

Η Ελλάδα επίσης, με τις επανειλημμένες διώξεις των αντιρρησιών συνείδησης, παραβιάζει, εκτός των άλλων, και το Άρθρο 14.7 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το οποίο ορίζει ότι «κανένας δεν πρέπει να δικάζεται ή να τιμωρείται ξανά για αδίκημα για το οποίο έχει τελεσίδικα καταδικαστεί ή αθωωθεί σύμφωνα με το δίκαιο και τον κώδικα ποινικής δικονομίας κάθε χώρας». Όσον αφορά τη φυλάκιση των αντιρρησιών συνείδησης, η Ομάδα Εργασίας του Ο.Η.Ε. για την Αυθαίρετη Κράτηση έχει κρίνει ότι συνιστά μια μορφή αυθαίρετης κράτησης.

• Επειδή στην εποχή της κρίσης που πλήττει την ελληνική κοινωνία είναι απαράδεκτο να αυξάνονται οι στρατιωτικές δαπάνες και να εξαντλούνται άνθρωποι οικονομικά, κοινωνικά, και προσωπικά μόνο και μόνο για λόγους συνείδησης

Αυτά δηλώνουν στη ΒτΕ οι Βουλευτές Ηρώ Διώτη, Θοδωρής Δρίτσας και ρωτάνε τον ΥΕΘΑ

1) Με βάση ποια τεκμηριωμένη ανάλυση, αντικειμενικά κριτήρια και υπαρκτές ανάγκες εξετάζεται η πιθανότητα αύξησης της στρατιωτικής θητείας;

2) Πόσες αιτήσεις αντιρρησιών συνείδησης κατατέθηκαν και πόσες απερρίφθησαν τα τελευταία πέντε χρόνια ανά έτος και είδος αιτήματος (θρησκευτικό κα» ιδεολογικό); Προτίθεστε να καταργήσετε την ειδική επιτροπή του άρθρου 62, του νόμου 3421/2005, η οποία αυθαίρετα απορρίπτει αιτήσεις ιδεολογικών αντιρρησιών συνείδησης;

3) Προτίθεστε να θέσετε τον την εναλλακτική υπηρεσία στην αρμοδιότητα πολιτικής αρχής, και να εξισώσετε την διάρκειά της με την στρατιωτική θητεία ώστε να μην αποτελεί διάκριση και τιμωρία;

4) Οι αντιρρησίες συνείδησης που αρνούνται να υπηρετήσουν την τιμωρητική εναλλακτική υπηρεσία ή που αιτούνται να την υπηρετήσουν αλλά οι αιτήσεις τους απορρίπτονται, τιμωρούνται επανειλημμένα με το υπέρογκο πρόστιμο των 6.000 ευρώ και με ποινή φυλάκισης μέχρι δύο έτη για ανυποταξία και μάλιστα δικάζονται από στρατοδικεία, παρότι είναι πολίτες. Προτίθεστε να πάρετε μέτρα και ποια ώστε να σταματήσουν οι διώξεις των αντιρρησιών συνείδησης και η οικονομική τους αφαίμαξη;

Σε απάντηση τους το ΥΠΕΘΑ δηλώνει
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν.3421/2005, η διάρκεια της πλήρους στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης είναι εικοσιτετράμηνη και της μειωμένης εννεάμηνη ή εξάμηνη.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται η κατά κλάσεις ή κατηγορίες απόλυση οπλιτών από τις Ένοπλες Δυνάμεις και πριν από τη συμπλήρωση της πλήρους ή της εννεάμηνης ή της εξάμηνης μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, όχι όμως πριν να συμπληρωθεί τουλάχιστον το ένα τέταρτο της πλήρους, το ένα τρίτο της εννεάμηνης και το ήμισυ της εξάμηνης μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.

Σε εκτέλεση του ως άνω άρθρου έχουν εκδοθεί υπουργικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις οποίες η διάρκεια της πλήρους στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης που ισχύει σήμερα είναι 9μηνη στο Στρατό Ξηράς και 12μηνη στο Πολεμικό Ναυτικό και στην Πολεμική Αεροπορία (9μηνη για όσους υπηρετούν στις περιοχές της Θράκης, νήσων Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκανήσου).

Δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση περί αύξησης της στρατιωτικής θητείας και δεν πρόκειται να ληφθεί, εάν δεν ολοκληρωθεί με συντεταγμένο και σοβαρό τρόπο η διαδικασία της ανασυγκρότησης και της νέας δομής δυνάμεων, καθώς και η αξιολόγηση των αναγκών της εθνικής άμυνας. Το ζήτημα της στρατιωτικής θητείας που κρίνεται εξαιρετικά σοβαρό, εξετάζεται λεπτομερώς και οι οριστικές αποφάσεις για την ορθολογική αντιμετώπιση υπαρκτών προβλημάτων θα ληφθούν με σοβαρότητα και ευθύνη και χωρίς καμία απολύτως βιασύνη.

Όσον αφορά στον αριθμό των αιτήσεων αντιρρησιών συνείδησης που κατατέθηκαν και απορρίφθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια, σημειώνεται ότι κατά το έτος 2007 υποβλήθηκαν 178 αιτήσεις εκ των οποίων απορρίφθηκαν 2 αιτήσεις για ιδεολογικούς λόγους, κατά το έτος 2008 υποβλήθηκαν 112 αιτήσεις εκ των οποίων απορρίφθηκε 1 αίτηση για ιδεολογικούς λόγους, κατά το έτος 2009 υποβλήθηκαν 170 αιτήσεις εκ των οποίων απορρίφθηκαν 3 αιτήσεις για ιδεολογικούς λόγους και 2 για θρησκευτικούς λόγους, κατά το έτος 2010 υποβλήθηκαν 103 αιτήσεις εκ των οποίων απορρίφθηκε 1 αίτηση για ιδεολογικούς λόγους και 1 για θρησκευτικούς λόγους και κατά το έτος 2011 και μέχρι σήμερα, υποβλήθηκαν 131 αιτήσεις εκ των οποίων απορρίφθηκαν 2 αιτήσεις για ιδεολογικούς λόγους και 4 για θρησκευτικούς λόγους.

Σχετικά με την κατάργηση ή όχι της ειδικής επιτροπής του άρθρου 62 του Ν.3421/2005 επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ανωτέρω άρθρου, η υπαγωγή των αντιρρησιών συνείδησης στις διατάξεις του νόμου αυτού και η κατά περίπτωση διάθεσή τους στους φορείς του δημόσιου τομέα για εναλλακτική υπηρεσία, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από γνωμοδότηση ειδικής επιτροπής, που εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων αναγνώρισης των ενδιαφερομένων ως αντιρρησιών συνείδησης, είτε μέσα από τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν είτε και αυτοπροσώπως, εφόσον αυτό απαιτείται.

Η ανωτέρω επιτροπή εκτιμάται ότι παρέχει τα εχέγγυα ως προς την αντικειμενικότητα της κρίσης και τη νομιμότητα της όλης διαδικασίας, καθόσον:

α. Ο ορισμός των μελών της γίνεται με κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και εκτός των δύο ανώτερων αξιωματικών, η επιτροπή αποτελείται από δύο καθηγητές ΑΕΙ, αναγνωρισμένου κύρους, με γνωστικό αντικείμενο τις ανθρωπιστικές επιστήμες, των οποίων η γνώμη έχει βαρύνουσα σημασία και έναν πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, διασφαλιζομένης έτσι της νομιμότητας της διαδικασίας για δίκαιη αντιμετώπιση και αξιοπιστία (πλειοψηφία καθηγητών-παρέδρου ή σύμβουλου ΝΣΚ).

β. Παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να προσφύγουν στη Διοικητική δικαιοσύνη, σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματός τους. Κατ’ αυτό τον τρόπο διασφαλίζονται έναντι των πράξεων ή παραλείψεων της διοίκησης, έχοντας το δικαίωμα να καταθέσουν τις ενστάσεις τους κατά της απόφασης μη χαρακτηρισμού τους ως αντιρρησιών συνείδησης.

γ. Η εναλλακτική υπηρεσία, η οποία έχει ως συνταγματικό έρεισμα την επί του άρθρου 4 παράγραφο 6 ερμηνευτική δήλωση του Συντάγματος της Ελλάδος, κατά την οποία οριοθετείται η υποχρεωτική προσφορά άλλων υπηρεσιών εκτός των Ενόπλων Δυνάμεων, από όσους έχουν τεκμηριωμένη αντίρρηση συνείδησης για την εκτέλεση στρατιωτικής υπηρεσίας, αποτελεί εναλλακτική μορφή εκπλήρωσης της στρατιωτικής θητείας και συνεπώς το ΥΠΕΘΑ με τις Υπηρεσίες του πρέπει να έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη ως προς την εναλλακτική υπηρεσία που εκπληρώνεται από τους αντιρρησίες συνείδησης. Από το Σύνταγμα δεν κατοχυρώνεται ατομικό δικαίωμα απαλλαγής από τη στρατιωτική υποχρέωση των αντιρρησιών συνείδησης, αλλά απλή ευχέρεια, που υφίσταται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Νόμου, ο οποίος ψηφίστηκε από τα συντεταγμένα όργανα της Πολιτείας.

Σχετικά με την εξίσωση της διάρκειας της εναλλακτικής υπηρεσίας με τη στρατιωτική θητεία, υπογραμμίζεται ότι η εναλλακτική υπηρεσία είναι λιγότερο επαχθής από την ένοπλη και με βάση την αρχή της αναλογικής ισότητας δικαιολογείται η μεγαλύτερη χρονική διάρκειά της. Τα παραπάνω συνάγονται από το γεγονός ότι η εκπλήρωση της ένοπλης στρατιωτικής υπηρεσίας, λόγω της γεωπολιτικής θέσης της χώρας μας, γίνεται κατά το μεγαλύτερο συνήθως τμήμα της σε στρατιωτικές μονάδες των παραμεθορίων περιοχών και οι στρατευμένοι καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξημένες απαιτήσεις και καθήκοντα κάτω από αντίξοες συνθήκες, ενώ η εναλλακτική υπηρεσία εκπληρώνεται σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα (οικονομικές υπηρεσίες, δικαστήρια, ταχυδρομεία, γραφεία, νοσοκομεία) και συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, κάτω από ιδιαίτερα ευνοϊκές “εργασιακές” συνθήκες. Η απαλλαγή συνεπώς των αντιρρησιών από την ένοπλη θητεία, δικαιολογεί τη μεγαλύτερη διάρκεια της θητείας τους, αποκαθιστώντας την κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος αναλογική ισότητα.

Τέλος, ως προς επιβαλλόμενο χρηματικό πρόστιμο των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, διευκρινίζεται ότι όποιος καλείται για εκπλήρωση είτε στρατιωτικής θητείας είτε εναλλακτικής υπηρεσίας και δεν παρουσιάζεται στην μονάδα ή στον φορέα εκπλήρωσης, κηρύσσεται ανυπότακτος και υπέχει όλες τις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.3421/05. Στις εν λόγω διατάξεις δεν καθορίζεται κανενός είδους διαχωρισμός στις κυρώσεις ανάλογα με τον τρόπο εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων (στρατιωτική θητεία ή εναλλακτική υπηρεσία). Κατά συνέπεια, και το χρηματικό πρόστιμο των έξι χιλιάδων ευρώ επιβάλλεται σε όλους όσους κηρύσσονται ανυπότακτοι και όχι ειδικότερα μόνο στους αντιρρησίες συνείδησης.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.