Γιάννης Βούρος ΒουλήΣημαντική παρέμβαση έκανε ο Βουλευτής Γιάννης Βούρος ώστε να διορθωθεί η αδικία που γίνεται στο νέο μισθολόγια κατά των καθηγητών ΑΣΕΙ (Μελών ΔΕΠ ΑΣΕΙ). Ειδικότερα ενώ τα ΑΣΕΙ είναι ισότιμα με τα ΑΕΙ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία εντούτοις Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει διάταξη στο κεφάλαιο Β, άρθρο 4, παρ. 2, σελ. 126, με την οποία εξαιρούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι δημόσιοι λειτουργοί του Μέρους Β «Ειδικά Μισθολόγια» του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α’). Στα Ειδικά Μισθολόγια του Ν. 3205/2003 δεν περιλαμβάνεται το Ειδικό Μισθολόγιο των μελών Δ.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι., καθώς θεσπίστηκε με τον Ν.3413/2005 (ΦΕΚ 278 Α’), τροποποιητικό νόμο του Ν. 3187/2003 (ΦΕΚ Α’ 233) περί Α.Σ.Ε.Ι. Συνεπώς, το Ειδικό Μισθολόγιο των μελών Δ.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι. δεν εξαιρείται. Για το λόγο αυτό ο κ. Γιάννης Βούρος κατέθεσε τροποποίηση σύμφωνα με την οποία «…εξαιρούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι δημόσιοι λειτουργοί του Μέρους Β “Ειδικά Μισθολόγια” του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α’) και άρθρου 12, παρ. 1 και 4 του Ν.3413/2005 (ΦΕΚ 278 Α’).»

Download (PDF, 78KB)

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.