ΕΜΘ ΕΠΟΠ Εθελοντές Μακράς ΘητείαςΕθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) – Παραίτηση – Απόταξη – Χορήγηση ή μη εφάπαξ βοηθήματος από τον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας Στρατού – Συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις.Οι Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) του Ν 1848/1989, οι Εθελόντριες Μακράς Θητείας του Ν 1848/1989 και οι μη μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του ΝΔ 445/1974 και του Ν 705/1977, δεν δικαιούνται την χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος από τον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας Στρατού σε περίπτωση εξόδου τους εκ των τάξεων του στρατεύματος για οποιαδήποτε αιτία, εκτός των περιπτώσεων λόγω υγείας ή θανάτου, προ της συμπληρώσεως 25ετούς πραγματικής υπηρεσίας, δεδομένου ότι το σχετικό δικαίωμα αποκλείεται από τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 11 του Ν 2936/2001.

GDE Error: Requested URL is invalid

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.