Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες, Αστυφύλακες, εξετάσειςΑπό τις 5/11/2011 έως και 7/11/2011 στην Αθήνα και στη Βέροια, θα διενεργηθούν οι προαγωγικές εξετάσεις για την προαγωγή αστυφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αρχιφυλάκων που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, στο βαθμό του αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων, για κάλυψη υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων, έτους 2011.

Για τους ενδιαφερόμενους το PoliceNET of Greece απομόνωσε μόνο τα άρθρα από κάθε ενότητα χωριστά, της εξεταστέας ύλης των εξετάσεων και την παρέχει σε όλους τους υποψηφίους για διευκόλυνσή τους.

Τα παρεχόμενα αρχεία είναι σε μορφή .pdf και περιέχουν μόνο τα άρθρα που θα διαγωνιστούν οι υποψήφιοι.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Στη συνέχεια δείτε την εξετεστέα ύλη σύμφωνα με την προκήρυξη που έχει απομονωθεί για εσάς ….

Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο .
Οι υποψήφιοι εξετάζονται στην ακόλουθη ύλη του Ποινικού Κώδικα, όπως ισχύει κάθε φορά:
Από το Γενικό Μέρος:
– Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων (άρθρα 1 έως και 3).
– Έννοια όρων του Κώδικα (άρθρο 13).
– Η αξιόποινη πράξη (άρθρα 14 έως και 18).
– Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης (άρθρα 20 έως και 25).
– Ο καταλογισμός της πράξης (άρθρα 26 έως και 32).
– Απόπειρα και συμμετοχή (άρθρα 42 έως και 48).
– Κύριες ποινές (άρθρα 51, 52, 53 και 55).
– Παραγραφή (άρθρα 111 έως και 115).
– Παραίτηση από την έγκληση (άρθρα 117 έως και 120).
– Ειδικές διατάξεις για ανήλικους (άρθρα 121,126 και 127).

Από το Ειδικό Μέρος:
– Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας (άρθρα 167 έως και 182).
– Επιβουλή της δημόσιας τάξης (άρθρα 183 έως και 186).
– Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα (άρθρα 207 έως και 213).
– Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα (άρθρα 216 έως και 223).
– Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της Δικαιοσύνης (άρθρα 224 έως και 232).
– Εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία (άρθρα 235, 236, 239, 241, 242, 243, 257, 258 και 259).
– Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα (άρθρα 264, 265, 266, 267, 270, 271 και 272).
– Εγκλήματα κατά της ζωής (άρθρα 299 έως και 303, 306 και 307).
– Σωματικές βλάβες (άρθρα 308 έως και 315 Α).
– Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας (άρθρα 322 έως και 334).
– Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (άρθρα 336 έως και 339, 342 έως και 345, 348 έως και 351 και 353).
– Εγκλήματα κατά της τιμής (άρθρα 361, 361Α, 362, 363 και 368).
– Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας (άρθρα 372 έως και 378, 380, 381, 382).
– Εγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων (άρθρα 385, 386, 386Α, 390, 392 και 394).
– Ικανοποίηση παθόντος (406 α)
– Επαιτεία (άρθρο 407).

Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο .

Οι υποψήφιοι εξετάζονται στην ακόλουθη ύλη του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως ισχύει κάθε φορά:
– Άσκηση της ποινικής δίωξης (άρθρο 27).
– Ανακριτικοί υπάλληλοι (άρθρα 33 και 34).
– Έναρξη και αναβολή της ποινικής δίωξης (άρθρα 36, 37, 40 έως και 45 Α΄).
– Έγκληση (άρθρα 46 έως και 52).
– Κατηγορούμενοι (άρθρα 72 και 73).
– Δικαιώματα των διαδίκων (άρθρα 96 έως και 105, 107 και 108).
– Εκθέσεις (άρθρα 148 έως και 153).
– Κοινοποιήσεις και επιδόσεις (άρθρα 154 έως και 165)
– Προθεσμίες (άρθρα 166, 168 και 169).
– Οι αποδείξεις. Γενικοί ορισμοί (άρθρα 177 έως και 179).
– Αυτοψία (άρθρα 180 έως και 182).
– Πραγματογνώμονες (άρθρα 183, 184, 185, 188 και 189).
– Μάρτυρες (άρθρα 209 έως και 213, 217 έως και 223, 225, 226 και 227).
– Διερμηνείς (άρθρα 233 έως και 236).
– Ανάκριση. Γενικοί ορισμοί (άρθρα 239 έως και 242).
– Προανάκριση (άρθρα 243 έως και 245).
– Κυρία ανάκριση (άρθρα 246 και 247).
– Ανακριτικές πράξεις (άρθρα 251 και 252).
– Έρευνες (άρθρα 253 έως και 257).
– Απολογία του κατηγορουμένου (άρθρα 270, 271 και 272).
– Σύλληψη και προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου (άρθρα 275 έως και 281).
– Σύλληψη για πταίσμα (άρθρο 409).
– Βεβαίωση της ταυτότητας ή άμεση εισαγωγή σε δίκη (άρθρο 410).
– Χρόνος και τόπος των συνεδριάσεων του πταισματοδικείου (άρθρο 411).
– Πρόσκληση των μαρτύρων. Ανακοίνωση της κατηγορίας (άρθρο 412).
– Παραπομπή στην κοινή διαδικασία (άρθρο 413).
– Πταίσματα που βεβαιώνονται με έκθεση. Διαδικασία (άρθρο 414).
– Άμεση παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο (άρθρα 417 και 418).
– Κράτηση του κατηγορουμένου (άρθρο 419).
– Κλήτευση των συναιτίων (άρθρο 420).
– Κλήτευση μαρτύρων (άρθρο 421).

Αστυνομικό Δίκαιο (Οργανισμός και Κανονισμοί της Ελληνικής Αστυνομίας).
Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ένα θέμα, το οποίο περιέχει μία ή περισσότερες ερωτήσεις από την ακόλουθη ύλη, όπως ισχύει κάθε φορά:

Ν. 1481/84 (Φ.Ε.Κ. Α -152) «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης»
– Ενέργεια επί πταισματικών παραβάσεων (άρθρο 14).
– Δημόσιοι υπόλογοι (άρθρο 16).
– Υποχρεωτική υπηρεσία (άρθρο 35).
– Δωσιδικία αστυνομικού προσωπικού (άρθρο 40).
Ν. 2800/2000 (Φ.Ε.Κ. Α -41) «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ. Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας».
– Αποστολή Υπουργείου (άρθρο 1).
– Χαρακτήρας Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 9).
Π.Δ. 14/2001 (Φ.Ε.Κ. Α -12) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας»
– Αποστολή του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 2).
Π.Δ.120/ 2008 (Φ.Ε.Κ. Α -182). Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυν. Προσωπικού.
– Έκταση εφαρμογής (άρθρο 1).
– Γενικά περί πειθαρχίας (άρθρο 2).
– Γενικές Αρχές (άρθρο 3).
– Έννοια πειθαρχικού παραπτώματος (άρθρο 4).
– Πειθαρχικές ποινές (άρθρο 5).
– Διάρκεια πειθαρχικής ευθύνης (άρθρο 6).
– Παραγραφή των πειθαρχικών παραπτωμάτων (άρθρο 7).
– Εφαρμογές Κανόνων και Αρχών του Ποινικού Δικαίου (άρθρο 8).
– Επιμέτρηση της ποινής (άρθρο 9).
– Παραπτώματα που επισύρουν ποινή Απόταξης (άρθρο 10).
– Παραπτώματα που επισύρουν ποινή αργίας με απόλυση (άρθρο 11).
– Παραπτώματα που επισύρουν ποινή αργίας με πρόσκαιρη παύση (άρθρο 12).
– Παραπτώματα που επισύρουν ποινή προστίμου (άρθρο 13).
– Παραπτώματα που επισύρουν ποινή επίπληξης (άρθρο 14).
– Διαθεσιμότητα (άρθρο 15).
– Θέση εκτός υπηρεσίας (17).
– Άσκηση πειθαρχικής δίωξης (άρθρο 21).
– Αρμόδιοι για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης (άρθρο 22).
– Καταγγελίες κατά των αστυνομικών (άρθρο 23).
– Προκαταρκτική Διοικητική εξέταση (24).
– Απ’ ευθείας κλήση σε απολογία (άρθρο 25).
– Πειθαρχικά όργανα – Πειθαρχική δικαιοδοσία (άρθρο 34).
– Σχέση πειθαρχικής προς ποινική δίκη (άρθρο 48).
– Προσφυγές κατά αποφάσεων μονομελών πειθαρχικών οργάνων (άρθρο 51).
– Αρμόδιοι για την εκδίκαση των προσφυγών (άρθρο 52).
– Εκτέλεση πειθαρχικών αποφάσεων – έκτιση ποινών (άρθρο 54).
– Διαγραφή ποινών (άρθρο 56).

Π.Δ.27/1986 (Φ.Ε.Κ. Α -11) Άδειες Προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας
– Διάκριση αδειών (άρθρο 1).
– Κανονική άδεια (άρθρο 2).
– Βραχεία άδεια (άρθρο 4).
– Αναστολή- περιορισμός και ανάκληση αδειών (άρθρο 12).
– Υπολογισμός αδειών – Ημέρες πορείας (άρθρο 16).
– Φύλλο αδείας – Υποχρεώσεις αδειούχων (άρθρο 17).
– Παράταση άδειας (άρθρο 18).
– Ασθένεια αδειούχων (άρθρο 19).
– Εμφάνιση αδειούχων ενώπιον δικαστηρίων (άρθρο 21).
– Άδειες αστυνομικού προσωπικού που προσωρινά μετακινείται, μετατίθεται ή εκκρεμεί σε βάρος του ποινική δίκη ή διοικητική εξέταση (άρθρο 22).
– Περιβολή αδειούχων – Παράδοση οπλισμού (άρθρο 23).
Π.Δ. 622/1985 (Φ.Ε.Κ. Α -231) «Ηθικές αμοιβές Προσωπικού του Υ.Δ.Τ.».
– Έννοια ηθικής αμοιβής (άρθρο 1).
– Εύφημη μνεία (άρθρο 11).
– Ευαρέσκεια (άρθρο 12).
– Έπαινος (άρθρο 13).

Π.Δ.538/1989 (Φ.Ε.Κ. Α -224) «Υποχρεώσεις και δικαιώματα του Αστυνομικού Προσωπικού του Υ.Δ.Τ.».
– Όρκος αστυνομικών (άρθρο 1).
– Κανόνες υπηρεσιακής συμπεριφοράς (άρθρο 2).
– Άσκηση άλλου επαγγέλματος ή έργου με αμοιβή (άρθρο 5).
– Ανακοινώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (άρθρο 6).
– Περιβολή στολής (άρθρο 7).
– Διαμονή αστυνομικού προσωπικού στα οικήματα των Υπηρεσιών (άρθρο 17).

Π.Δ. 141/1991 (Φ.Ε.Κ. Α -58) «Αρμοδιότητες Οργάνων και Υπηρεσιακές Ενέργειες του προσωπικού του Υ.Δ.Τ. και θέματα Οργάνωσης Υπηρεσιών».
– Υπασπιστής Αστυνομικής Διεύθυνσης Νομού (άρθρο 22).
– Διοικητές Αστυνομικών Σταθμών (άρθρο 32).
– Περιπτώσεις υποβολής παραπόνων (άρθρο 45).
– Προϋποθέσεις και διαδικασία υποβολής παραπόνων (άρθρο 46).
– Συγκεντρώσεις αστυνομικού προσωπικού (άρθρο 56).
– Επιφυλακή αστυνομικού προσωπικού (άρθρο 57).
– Αξιωματικός υπηρεσίας (άρθρο 59).
– Καθήκοντα αξιωματικού υπηρεσίας (άρθρο 60).
– Φρουρά κρατητηρίου (άρθρο 66).
– Αξιωματικός επιθεώρησης (άρθρο 82).
– Αστυνομικό σημειωματάριο (άρθρο 83).
– Υποχρέωση για αναφορά ( άρθρο 84).
– Προληπτική ενέργεια (άρθρο 94).
– Κατασταλτική ενέργεια (άρθρο 95).
– Αστυνομικές έρευνες (άρθρο 96).
– Προστασία ανηλίκων (άρθρο 97).
– Παράσταση σε δημόσια θεάματα (άρθρο 104).
– Παράσταση σε αθλητικές εκδηλώσεις (άρθρο 105).
– Περιπτώσεις που επιτρέπεται η σύλληψη (άρθρο 107).
– Τόπος και χρόνος σύλληψης (άρθρο 108).
– Συλλήψεις αστυνομικού προσωπικού (άρθρο 111).
– Έννοια και διακρίσεις συναθροίσεων και συγκεντρώσεων (άρθρο 129).
– Παράσταση της Αστυνομίας στις συναθροίσεις και συγκεντρώσεις (άρθρο 130).
– Καθήκοντα κατά τις συνεδριάσεις (άρθρο 140).
– Καθήκοντα πριν από την παραλαβή των κρατουμένων (άρθρο 146).
– Δημοσιεύσεις (άρθρο 179).

Π.Δ. 100/2003 (Φ.Ε.Κ. Α -94) «Τοποθετήσεις – Μεταθέσεις – Αποσπάσεις και λοιπές Μετακινήσεις Αστυνομικού Προσωπικού».
– Φύλλο πορείας (άρθρο 21).
– Θεώρηση φύλλου πορείας ( άρθρο 22).
– Προθεσμία αναχώρησης ( άρθρο 23).
– Εγγραφοδιαγραφή μετακινούμενων (άρθρο 26).

ΠΗΓΗ PoliceNet

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.