Κώστας Σπηλιόπουλος Σχολή Ναυτικών ΔοκίμωνΗ αγάπη και το ενδιαφέρον του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, κ. Κώστα Σπηλιόπουλου για τη Στρατιωτική Εκπαίδευση είναι γνωστή και μάλιστα το έχει αποδείξει αυτό με το άμεσο ενδιαφέρον που έδωσε στα θέματα που χρόνιζαν στα ΑΣΕΙ. Σαφείς οδηγίες του ΥΦΕΘΑ είναι η πραγματική και ουσιαστική ανωτατοποίηση των ΑΣΕΙ και για τους λόγους αυτούς σύμφωνα με πληροφορίες έχει ζητήσει την απεμπλοκή της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων από τη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού. Η ΔΠΠ συχνά παρεμβάλλεται σε διάφορα διοικητικά θέματα και επικοινωνίες μεταξύ της ΣΣΕ και του ΥΠΕΘΑ με αποτέλεσμα να παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις και αδικίες σε υποθέσεις καθηγητών της ΣΣΕ. Αν και η παρεμβολή αυτή είναι καλόπιστη σίγουρα πρέπει ο ΥΦΕΘΑ που είναι αρμόδιος για τα ΑΣΕΙ να καταργήσει πλέον αυτή την τροχοπέδη. Στα πλαίσια του ενδιαφέροντος του ΥΦΕΘΑ για τα ΑΣΕΙ ο κ. Κώστας Σπηλιόπουλος πραγματοποίησε τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2011, επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, στον Πειραιά. Τον Υφυπουργό συνόδευσε ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος κ. Δημήτριος Ελευσινιώτης. Περιμένουμε και την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης που θα καταργεί την παρέμβαση της ΔΠΠ μεταξύ ΣΣΕ και ΥΠΕΘΑ ώστε να υπάρχει απευθείας επικοινωνία της Κοσμητείας με το γραφείου του αρμοδίου ΥΠΕΘΑ (ΥΦΕΘΑ)

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.