Πάνος Μπεγλίτης Δάνεια ΥπαλλήλωνΜακάρι να έκαναν όλοι οι υπουργοί αυτό που πέτυχε ο ΥΕΘΑ κ. Πάνος Μπεγλίτης για τους υπαλλήλους του ΥΠΕΘΑ όσον αφορά τα δάνεια τους από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Χωρίς να έχει καμία υποχρέωση υποκατέστησε τους συνδικαλιστές των υπαλλήλων του και κατάφερε ευνοϊκές ρυθμίσεις στα δάνεια των υπαλλήλων του ΥΠΕΘΑ δίνοντας το καλό παράδειγμα στους συναδέλφους τους υπουργούς. Ειδικότερα, κατόπιν συνεννόησης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Π. Μπεγλίτη με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος κ. Κλέωνα Παπαδόπουλο με σκοπό την επίτευξη ευνοϊκότερων όρων αποπληρωμής των δανείων του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του ΥΠΕΘΑ, συμφωνήθηκαν οι παρακάτω εθελοντικές ρυθμίσεις :

α. Παράταση του χρόνου διαρκείας έως δεκαπέντε (15) έτη από την ημερομηνία εκταμίευσης για τα προεγκεκριμένα δάνεια και έως σαράντα (40) έτη για τα στεγαστικά.

β. Περίοδος χάριτος από έναν (1) έως τέσσερις (4) μήνες χωρίς καμία καταβολή, με ταυτόχρονη δυνατότητα περαιτέρω παράτασης.

γ. Περίοδος χάριτος από έναν (1) έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες με καταβολή μόνο τόκων για όλο αυτό το χρονικό διάστημα, με ταυτόχρονη δυνατότητα περαιτέρω παράτασης.

Ανάλογη πρωτοβουλία πρόκειται να αναληφθεί και για τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Αυτό αξίζει να το τονίσουμε για να μην αναφέρονται μόνο τα αρνητικά των υπουργών και οικονομικών μέτρων που λαμβάνουν.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.