Πόρισμα Πολυβίου Δημήτρης ΧριστόφιαςΤο Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων διαπιστώνει τα εξής αντιφατικά στο πόρισμα Πολυβίου (αναφέρουμε τις παραγράφους του πορίσματος του) τα οποία αναφέρουμε απλώς και αφήνουμε τον αναγνώστη να τα αξιολογήσει

ΠΡΩΤΟ
Σελ 597: Η έκρηξη/καταστροφή δεν προκλήθηκε από δολιοφθορά, αλλά από αυτοανάφλεξη που με τη σειρά της οφείλεται στον τρόπο φύλαξης του φορτίου…..Ο τρόπος φύλαξης των εμπορευματοκιβωτίων, που περιείχαν εκρηκτικά/πυρομαχικά/πυρίτιδα και άλλα συναφή αντικείμενα, ήταν αντίθετος προς κάθε κανόνα φύλαξης πυρομαχικών και/ή εκρηκτικών. Ο τρόπος φύλαξης ήταν παντελώς ανεύθυνος.
Σημείωση EKEO: Γιατί υπάρχουν πολιτικές ευθύνες τότε αφού αυτοί  που φύλαξαν τα εκρηκτικά δεν το έκαναν σύμφωνα με τους κανόνες αλλά με παντελώς ανεύθυνο τρόπο;

ΔΕΥΤΕΡΟ
Σελ. 598: Η επικινδυνότητα του φορτίου ήταν επαρκώς γνωστή από την αρχή σε όλους τους εμπλεκομένους, συμπεριλαμβανομένων των Υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών και του Προέδρου της Δημοκρατίας (στην τελευταία περίπτωση, τόσο μέσω των συνεργατών του όσο και από άμεση προσωπική εμπλοκή)
Σελ. 599 Η σταδιακή αλλοίωση της πυρίτιδας και οι συναφείς με αυτή κίνδυνοι κατέστησαν γνωστοί (στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας) το αργότερο το Σεπτέμβριο του 2010
Σελ 600 Οι υπεύθυνοι αξιωματικοί της Ναυτικής Βάσης στο Μαρί ουδέποτε ενημερώθηκαν επαρκώς για το περιεχόμενο και την επικινδυνότητα του
φορτίου.
Σημείωση EKEO: Άρα ο Πρόεδρος Χριστόφιας και οι άλλοι πολιτικοί είχαν υπολογίσει την εκρηκτική ισχύ του φορτίου, την ακτίνα καταστροφής καθώς και τις διαστάσεις του ωστικού κύματος αλλά οι στρατιωτικοί δεν τα γνώριζαν…!!! Και αφού οι στρατιωτικοί δεν γνώριζαν τότε γιατί εγκαλούνται (βλ ΠΡΩΤΟ) που παραβίασαν τους κανόνες φύλαξης και μάλιστα (βλ επίσης σελ 601) “…οι αρμόδιοι σε όλα τα επίπεδα παρέλειψαν να πράξουν το οφειλόμενο καθήκον…”;

ΤΡΙΤΟ
Σελ 600. Ο πολιτικός χειρισμός του όλου θέματος, συμπεριλαμβανομένων κατάσχεσης, εκφόρτωσης και τοποθέτησης στη Ναυτική Βάση στο Μαρί,ανήκει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Σημείωση EKEO: Πρώτη φορά ακούμε για πολιτικό χειρισμό εκφόρτωσης και τοποθέτησης κιβωτίων!!!

Σύμφωνα με τα παραπάνω το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων απορρίπτει το πόρισμα Πολυβίου που επηρεάστηκε προφανώς από την πίεση της κοινής γνώμης και καλεί τον Κυπριακό Λαό (πρώτα) και στη συνέχεια την Κυπριακή Κυβέρνηση να εξουσιοδοτήσει το ερευνητικό μας ίδρυμα ώστε να αναλάβει (ενδεχομένως σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια της Κύπρου) μια πραγματική επιστημονική ανάλυση του θέματος που θα αφήνει τον Κυπριακό Λαό και τις  μελλοντικές γενιές να αποφασίσουν για τις πολιτικές ευθύνες αφού διαβάσουν ένα επιστημονικό πόρισμα που δεν θα εμπλέκεται σε θέματα πολιτικής.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.