ΣΑΓΕ Έκτακτες ΚρίσειςΤο ΣΑΓΕ μετά την επιλογή των νέων Αρχηγών από το ΚΥΣΕΑ, συνεδρίασε την 2 Νοεμβρίου 2011 για έκτακτες κρίσεις προς πλήρωση κενών θέσεων ανωτάτων αξιωματικών αρμοδιότητας του, ως ακολούθως:

1. Στο Στρατό Ξηράς
α. Προήγαγε στο βαθμό του Αντιστρατήγου τους:
(1) Υποστράτηγο (ΠΒ) Γκίνη Κωνσταντίνο
(2) Υποστράτηγο (ΠΒ) Σοφιανίδη Γεώργιο
(3) Υποστράτηγο (ΜΧ) Κουτρουμπέλη Αθανάσιο
(4) Υποστράτηγο (ΠΒ) Μπασιακούλη Γεώργιο
(5) Υποστράτηγο (ΠΖ) Τσέλιο Αθανάσιο
(6) Υποστράτηγο (ΤΘ) Τόπη Κωνσταντίνο

β. Έκρινε ‘’Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους’’:
(1) Υποστράτηγο (ΤΘ) Aναγνωστόπουλο Δημήτριο
(2) Υποστράτηγο (ΠΖ) Καταβέλη Νικόλαο
(3) Υποστράτηγο (ΠΖ) Κεχαγιά Ιωάννη
(4) Υποστράτηγο (ΠΖ) Συναδινό Ελευθέριο
(5) Υποστράτηγο (ΠΖ) Κρανίτη Γεώργιο
(6) Υποστράτηγο (ΑΣ) Τασιούδη Πολυχρόνη
(7) Υποστράτηγο (ΤΘ) Ρέπα Βασίλειο

2. Στο Πολεμικό Ναυτικό
α. Έκρινε ‘’Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του’’ τον Αντιναύαρχο (Μ) Αγιατζίδη Κωνσταντίνο.

β. Προήγαγε στο βαθμό του Αντιναυάρχου (Μ) τον Υποναύαρχο (Μ) Παναγιώτη Ελληνιάδη.

γ. Προήγαγε στο βαθμό του Υποναυάρχου τον Αρχιπλοίαρχο Αναστάσιο Κάτσαρη.

δ. Έκρινε ‘’Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του’’ τον Αρχιπλοίαρχο Βουλγαράκη Κωνσταντίνο.

3. Στην Πολεμική Αεροπορία

α. Έκρινε ‘’Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του’’ τον Αντιπτέραρχο (Ι) Ηλία Βενέτη.

β. Έκρινε ‘’Διατηρητέο’’ τον Αντιπτέραρχο (ΜΗ) Αχιλλέα Λέλλα.

γ. Προήγαγε στο βαθμό του Αντιπτεράρχου τους:
(1) Υποπτέραρχο (Ι) Κρεβάικα Φώτιο
(2) Υποπτέραρχο (Ι) Τουρνά Ευάγγγελο

δ. Έκρινε ‘’Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους’’, τους:
(1) Υποπτέραρχο (Ι) Πιέρρο Αντώνιο
(2) Υποπτέραρχο (Ι) Δημόπουλο Κωνσταντίνο

ε. Προήγαγε στο βαθμό του Υποπτεράρχου (Ι) τον Ταξίαρχο (Ι) Παπαδάκη Σπυρίδων.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.