Σχολή Ευελπίδων Ασκήσεις Ακριβείας« Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, Σύμφωνα με τις Διατάξεις του Άρθρου 24 του Ν. 3187/2003, όπως Τροποποιήθηκε από τον Ν. 3413/2005 και τον Ν. 3883/2010» Υπογράφηκαν οι διορισμοί των συμβασιούχων διδασκόντων της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων από τον ΥΕΘΑ κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο. Φυσικά οι διορισμοί αυτοί είναι μειωμένοι σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν πλέον για τους συμβασιούχους ΠΔ 407 των ΑΕΙ. Ειδικότερα, αποφασίστηκε η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 407/1980, των παρακάτω καθηγητών κατά μάθημα για το ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012:

Download (, Unknown)

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.