ΣΜΥ Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ένα φιλόδοξο πρόγραμμα υποτροφιών και βραβείων για Σπουδαστές και πτυχιούχους στρατιωτικών σχολών θα ξεκινήσει το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων (EKEO) με την υποστήριξη μελών του Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών (ΑΣΕΙ). Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία υποτροφία για τα ΑΣΕΙ ενώ για τα ΑΕΙ υπάρχουν εκατοντάδες τόσο από το τα κληροδοτήματα των ΑΕΙ όσο και από πλήθος άλλους φορείς συμπεριλαμβανομένου και του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Αρχικά το EKEO προτείνει στους υπουργούς να εντάξουν όλες τις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές (ΑΣΕΙ καθώς και ΣΑΝ, ΣΣΑΣ, κλπ) στις σχολές που καλύπτονται από το ΙΚΥ έτσι ώστε οι αριστούχοι κάθε έτους να λαμβάνουν την υποτροφία που παίρνουν οι φοιτητές στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Στη συνέχεια το EKEO θα έρθει σε επαφή με φορείς που ενδιαφέρονται να στηρίξουν τις Ένοπλες Δυνάμεις προκειμένου να εξασφαλίσει υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές καθώς και ερευνητική δραστηριότητα. Είναι πλέον γνωστό ότι το ίδιο το ΥΠΕΘΑ δεν μπορεί να υποστηρίξει αυτές τις δραστηριότητες (τουλάχιστον όχι στην απαιτούμενη κλίμακα). Μετά την εξασφάλιση των υποτροφιών θα υπάρξει δημόσιος διαγωνισμός και η επιλογή θα γίνει από επιτροπή καθηγητών ανωτάτων στρατιωτικών σχολών. Εκτός από τις υποτροφίες μια άλλη καινοτομία που θα εφαρμόσει το EKEO είναι η θέσπιση αριστείων και βραβείων για μελέτες των σπουδαστών όλων των στρατιωτικών σχολών (καθώς και των ήδη πτυχιούχων αξιωματικών) που θα απονέμονται μετά από δημόσιο διαγωνισμό.
Φυσικά αντίστοιχα βραβεία και υποτροφίες θεσπίζονται για τους Αστυνομικούς, Λιμενικούς Πυροσβέστες κλπ (σπουδαστές και πτυχιούχους).

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.