Κατά το τελευταίο διάστημα είναι αρκετά συνηθισμένο να μαθαίνουμε για απώλειες μη-επανδρωμένων αεροσκαφών (Unmanned Aerial Vehicles, UAVs) σε επιχειρησιακές ή άλλες αποστολές, λόγω της ολοένα και μεγαλύτερης χρήσης που διαθέτουν τα συστήματα αυτά. Μία σύντομη επισκόπηση των αιτιών που οδηγούν στην απώλεια των UAVs αποδεικνύει ότι τα υπόψη συστήματα βρίσκονται ακόμη στα αρχικά στάδια τεχνολογικής ωρίμανσης. Οι απώλειες των UAV οφείλονται σε τεχνικά προβλήματα των διαφόρων μη συμβατικών τεχνολογικών συστημάτων που ενσωματώνουν. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ακόμα και μετά την ‘απομάκρυνση’ του πιλότου από το cockpit υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό ατυχημάτων που οφείλονται σε σφάλματα κατά τον χειρισμό.

 

Αιτία Απώλειας

Ποσοστό

Αεροκινητήρας

37%

Σύστημα Ελέγχου Πτήσης

25%

Ανθρώπινο Σφάλμα

17%

Τηλεπικοινωνίες

11%

Διάφοροι Λόγοι

10%

Δομή

<2%

Τα UAVs εμφανίζουν συστηματικά πολύ μεγαλύτερους δείκτες ατυχημάτων σε σχέση με τα επανδρωμένα αεροσκάφη, είτε τα μαχητικά, είτε αυτά της πολιτικής αεροπορίας. Τα στατιστικά στοιχεία που έχει συλλέξει η αμερικανική πολεμική αεροπορία (USAF) από την χρήση των UAVs είναι άκρως διαφωτιστικά. Η σύγκριση μεταξύ των δεικτών ατυχημάτων είναι κατά πολύ εις βάρος των UAVs, κάτι το οποίο προβληματίζει τους χρήστες (πολεμικές αεροπορίες). Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα ανασταλτικός παράγοντας στην προσπάθεια που καταβάλλεται ώστε να επιτραπεί η χρήση των UAVs σε μη ελεγχόμενο εναέριο χώρο, δηλ. σε συνύπαρξη με επιβατικά και άλλα αεροσκάφη και επάνω από κατοικημένες περιοχές.

Αριθμός Ατυχημάτων / 100.000 Ώρες Πτήσης

UAV

Αεροσκάφη

Predator

32

F-16

3

Pioneer

334

Γενική Αεροπορία

1

Hunter

55

Commuter jets

0,1

Μεγάλα Επιβατικά

0,01

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.