Ελληνική Πολιτοφυλακή Έλληνες ΠολιτοφύλακεςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Απόσπασμα της Ιδρυτικής Διακήρυξης: Το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων (EKEO) παρακολουθώντας καθημερινά λόγω του επιστημονικού του αντικειμένου την αύξηση της εγκληματικότητας στην Ελλάδα ίδρυσε την «Ελληνική Πολιτοφυλακή» (Hellenic Civil Guard) ως παράρτημα του. Η Ελληνική Πολιτοφυλακή δεν αποτελεί Ιδιωτική Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) αλλά ούτε και εμπορική επιχείρηση. Το EKEO ως κοινωφελές κέντρο επιστημονικών ερευνών σε θέματα Εθνικής Ασφάλειας και Ελέγχου Όπλων δεν έχει καμία εμπορική η επιχειρηματική δραστηριότητα (δεν προβλέπεται από το καταστατικό του). Στην Ελληνική Πολιτοφυλακή καλούνται να ενταχθούν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες (αρχικά) ως εθελοντές και στη συνέχεια ως έμμισθα στελέχη (όχι ως προσωπικό ασφαλείας!) όταν φυσικά υπάρξει η ανάλογη οικονομική υποστήριξη διαφόρων φυσικών και νομικών προσώπων. Στους Έλληνες Πολιτοφύλακες φυσικά μπορούν να ενταχθούν εθελοντικά ακόμη και εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας αν και η όποια οικονομική τους υποστήριξη δεν επιτρέπεται να είναι με μορφή μισθού αλλά θα είναι με τη μορφή βραβείων, αριστείων, υποτροφιών και άλλων νομίμων μεθόδων που επιτρέπει η υπηρεσία τους.

Σκοπός της Ελληνικής Πολιτοφυλακής (Hellenic Civil Guard)
Η Ελληνική Πολιτοφυλακή αποτελείται από Έλληνες Πολίτες, υποστηρίζεται από τους Έλληνες Πολίτες για να ενισχύσει την ασφάλεια των Ελλήνων Πολιτών. Ως μη κερδοσκοπικής φύσεως οργανισμός (ως παράρτημα του EKEO) σκοπό έχει να υπερασπίζεται αφιλοκερδώς την ασφάλεια όλων των Πολιτών εντός της επικράτειας της Ελλάδας, ένα καθήκον που έχει κάθε πολίτης μόνο που τώρα μπορεί να γίνει με συντεταγμένο και επιστημονικό τρόπο. Τα στελέχη της πολιτοφυλακής είναι εθελοντές Έλληνες πολίτες (με πιθανότητα έμμισθης σχέσης) που οργανώνονται σε ιεραρχημένες ομάδες ασφαλείας προκειμένου να διεξάγουν περιπολίες όλο το 24ωρο εντοπίζοντας πάσης φύσεως ποινικές παραβάσεις έτσι ώστε: (α) να αποτρέπουν τη διάπραξη κακουργημάτων και αυτόφωρων πλημμελημάτων και (β) να συλλαμβάνουν αυτούς που διαπράττουν αυτόφωρα πλημμελήματα η κακουργήματα (σύμφωνα με το άρθρο 275 του ΚΠΔ προκειμένου να τους προσαγάγουν άμεσα στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα η στον εισαγγελέα – όταν δεν είναι δυνατό αυτό από την Ελληνική Αστυνομία).
Οι Δυνάμεις Πολιτοφυλακής θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες στην περίπτωση πυρκαγιών, σεισμών και πάσης φύσεως φυσικών καταστροφών αφού στις τάξεις τους θα μπορούν να εντάξουν όλες τις ανεξάρτητες οργανώνεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό της δημόσιας ασφάλειας και της πολιτικής προστασίας.

 

Αρχές της Ελληνικής Πολιτοφυλακής (Hellenic Civil Guard)

Η Ελληνική Πολιτοφυλακή:

  • Δεν ανταγωνίζεται τα Σώματα Ασφαλείας αλλά αποτελεί σύμμαχο και υποστηρικτή τους όπου και όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις και οι νόμοι του κράτους.
  • Δεν είναι Ιδιωτική Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) και δεν συνάπτει εμπορικές συμβάσεις και συμβόλαια παροχής υπηρεσιών ασφαλείας με φυσικά και νομικά πρόσωπα (γενικά δεν παρέχει τις υπηρεσίες του αρ.1 του ν.3707/2008).
  • Δεν αποτελεί δύναμη καταστολής πλήθους η ταραχών και δεν εμπλέκεται σε πολιτικές αντιπαραθέσεις.
  • Δεν είναι πολιτικός οργανισμός, δεν υποστηρίζει κανένα πολιτικό οργανισμό και δεν θα εξελιχθεί σε πολιτικό οργανισμό. Τα στελέχη του προέρχονται από όλες τις πολιτικές παρατάξεις και ιδεολογίες.
  • Σέβεται και τηρεί όλους τους νόμους του Ελληνικού Κράτους και δρα στα πλαίσια του Συντάγματος.
  • Δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα αλλά κοινωφελή, φιλανθρωπικό και ανθρωπιστικό χαρακτήρα.
  • Δεν διακατέχεται από φανατισμό, ρατσισμό η άλλα αντικοινωνικά αισθήματα κατά των μεταναστών, των αλλοδαπών και των μειονοτήτων.
  • Δεν παρέχει κάλυψη η υποστήριξη σε όποιον πολίτη ενταχθεί (έμμισθα η άμισθα) στην Ελληνική Πολιτοφυλακή όταν αυτός παραβιάζει τους νόμους του κράτους. Κάθε Έλληνας Πολιτοφύλακας εκπροσωπεί τον εαυτό του στις ενέργειες του και όχι την Ελληνική Πολιτοφυλακή που αποτελεί εθελοντικό σώμα (εκτός και αν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση της Ελληνικής Πολιτοφυλακής).
  • Αποτελείται από άτομα με καθαρό ποινικό μητρώο, υψηλό ήθος και δημοκρατικές πεποιθήσεις που θέλουν να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο

Στα αρχικά στάδια της λειτουργίας της Ελληνικής Πολιτοφυλακής θα υπάρξει μια περίοδος επώασης κατά την οποία θα δημιουργηθεί μια συμβατική ιεραρχία η οποία και πάλι είναι προαιρετική και σκοπό έχει το συντονισμό των ενεργειών του σώματος των Ελλήνων Πολιτοφυλάκων.

Οικονομικοί Πόροι της Ελληνικής Πολιτοφυλακής

Η Ελληνική Πολιτοφυλακή βασίζεται κυρίως στην εθελοντική συμμετοχή των Ελλήνων πολιτών που τη στελεχώνουν. Όμως ασφαλώς το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων θα επιδιώξει την εύρεση των κατάλληλων οικονομικών πόρων προκειμένου να υποστηρίξει τα στελέχη της Ελληνικής Πολιτοφυλακής. Ειδικότερα θα αναζητηθούν δωρεές και επιχορηγήσεις φυσικών και νομικών προσώπων (εντός και εκτός Ελλάδας) προκειμένου να υπάρξει έμμισθη απασχόληση των πολιτοφυλάκων (όχι όμως με την ιδιότητα του υπαλλήλου εταιρίας ΙΕΠΥΑ αλλά με την ιδιότητα του στελέχους της Ελληνικής Πολιτοφυλακής). Οι ίδιοι οι πολιτοφύλακες που θα περιπολούν αυτεπάγγελτα στους δρόμους, στις συνοικίες και σε κάθε πιθανό χώρο τέλεσης εγκληματικών πράξεων θα είναι εφοδιασμένοι με μπλοκ συνδρομητών προκειμένου να εγγράψουν συνδρομητές (αν φυσικά το επιθυμούν) τους ιδιοκτήτες καταστημάτων και πάσης φύσεως επιχειρήσεων καθώς και κάθε απλό πολίτη. Πόρτα-Πόρτα στις πόλεις και τα χωριά οι πολιτοφύλακες θα παρέχουν ενημέρωση και θα ζητούν την υποστήριξη των Ελλήνων Πολιτών που θα εγγράφονται (αν φυσικά το επιθυμούν) συνδρομητές προκειμένου να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες της Ελληνικής Πολιτοφυλακής. Κάθε φορά που οι πολιτοφύλακες θα χτυπούν την πόρτα ενός πολίτη ζητώντας την εγγραφή του ως συνδρομητή θα του δίνουν ενημερωτικά φυλλάδια, τα στοιχεία τους και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους και θα τους θυμίζουν με την επίσκεψη τους ότι κάπου εκεί κοντά θα περιπολούν έτοιμοι να αποτρέψουν το έγκλημα εις βάρος του η να συλλάβουν τον εγκληματία. Μέρα-Νύχτα θα υπάρχουν πολιτοφύλακες που θα περιπολούν προκειμένου να αποτραπούν οι ληστείες, οι διαρρήξεις, οι βιασμοί, οι κλοπές αυτοκίνητων και η διακίνηση ναρκωτικών. Οι Έλληνες πολίτες θα έχουν τους αριθμούς των κινητών τηλεφώνων των Πολιτοφυλάκων ώστε να τους καλέσουν αμέσως να επέμβουν όταν βρεθούν σε κίνδυνο ακόμη και αν δεν περιπολούν οι ίδιοι εκείνη τη στιγμή στην περιοχή (φυσικά αφού έχουν ήδη καλέσει την Αστυνομία). Οι Έλληνες Πολιτοφύλακες δεν έχουν ωράριο αφού προστατεύουν την ίδια τους την πατρίδα σπεύδοντας στο χώρο του εγκλήματος για υποστήριξη των συμπολιτών τους. Η παρουσία της Ελληνικής Πολιτοφυλακής έξω από τα σχολεία θα αποτελέσει δύναμη αποτροπής για τους πάσης φύσεως εξωσχολικούς εγκληματίες που απειλούν τη νεολαία της Ελλάδας. Οι Έλληνες πολίτες δεν θα διστάσουν να δώσουν ένα μικροποσό ως συνδρομή ενίσχυσης των δραστηριοτήτων αυτών προκειμένου να μπορούν να καλέσουν σε βοήθεια εκτός από την Αστυνομία και τις Δυνάμεις Πολιτοφυλακής που θα περιπολούν στη γειτονιά τους.
Όλα τα έσοδα από τις συνδρομές των Ελλήνων Πολιτών, τις δωρεές και τις επιχορηγήσεις θα καταγράφονται στο βιβλίο συνδρομητών και δωρητών του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Όπλων. Όλα τα έσοδα αυτά θα χρησιμοποιούνται για τις λειτουργικές ανάγκες της Ελληνικής Πολιτοφυλακής, τη μισθοδοσία τον εξοπλισμό και την εκπαίδευση των Ελλήνων Πολιτοφυλάκων και βέβαια όλα τα οικονομικά στοιχεία θα είναι πάντα στη διάθεση των Αρχών της Ελληνικής Πολιτείας και κάθε ατόμου που έχει εύλογο ενδιαφέρον.

Νομική Βάση
Το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων (EKEO) συχνά τονίζει ότι κανείς δεν πρέπει να υποκαθιστά τα σώματα ασφαλείας διότι αυτό είναι παράνομο. Για παράδειγμα απαγορεύεται στο προσωπικό ασφαλείας να φέρει ρόπαλα και ράβδους (για πυροβόλα όπλα και μαχαίρια δεν πρέπει να γίνεται καν λόγος!). Όμως κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό είναι ότι κάθε Έλληνας πολίτης μπορεί να προβεί σε συλλήψεις εγκληματιών (αν και αυθόρμητα σε φόνους και ληστείες οι πολίτες συλλαμβάνουν τον εγκληματία αν μπορούν). Για να γίνει αντιληπτό πότε ένας πολίτης μπορεί να προβεί σε συλλήψεις αναφέρουμε απόσπασμα της γνωμοδότησης του Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Γ. Σανιδά (#13/2004) που αναφέρει τα εξής:
«Κρίνουμε βεβαίως αναγκαίο να σημειώσουμε ότι τα ανωτέρω δεν αναιρούν το δικαίωμα το οποίο συμφώνως προς το άρθρο 275 παρ. 1 Κ.Π.Δ. έχει οποιοσδήποτε πολίτης, όταν υποπίπτει στην αντίληψή των ότι οι υπάλληλοι ή οι επισκέπτες (…) διαπράττουν με οποιονδήποτε τρόπο αυτόφωρο κακούργημα ή πλημμέλημα, π.χ. κατέχουν και εισάγουν (…) με ή χωρίς το όχημά των ναρκωτικά ή έχουν αφαιρέσει αντικείμενα (…) κ.λ.π., να τους συλλαμβάνουν και να τους παραδίδουν στην προσκαλούμενη προς τούτο αστυνομική αρχή.»
Ας δούμε τώρα τι λέει το άρθρο 275 του ΚΠΔ που αναφέρει ο Άρειος Πάγος.
«Προκειμένου για αυτόφωρα κακουργήματα και πλημμελήματα οι ανακριτικοί υπάλληλοι των άρθρων 33 και 34, καθώς και κάθε αστυνομικό όργανο, έχουν υποχρέωση, ενώ οποιοσδήποτε πολίτης το δικαίωμα, να συλλάβουν το δράστη, τηρώντας τις διατάξεις του Συντάγματος και του άρθρου 279 του Κώδικα για την άμεση προσαγωγή του στον εισαγγελέα.»
Σύμφωνα με τις σχετικές σημειώσεις του Διευθυντή του Κέντρου Ελέγχου Όπλων Καθηγητή Δρ. Θεοδώρου Λιόλιου οι Έλληνες Πολίτες (και βέβαια και τα στελέχη της Ελληνικής Πολιτοφυλακής) έχουν δικαίωμα σύλληψης κάθε παραβάτη που διαπράττει προφανές αυτόφωρο πλημμέλημα η κακούργημα με την υποχρέωση την άμεσης προσαγωγής του στον εισαγγελέα η καλύτερα στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα ώστε να μη μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα περιορισμού του δράστη (αρ.275, αρ.279 του ΚΠΔ)

Όλα τα παραπάνω αποτελούν τον κορμό του καταστατικού της Ελληνικής Πολιτοφυλακής ενώ στο μέλλον θα υπάρξει ακόμη πιο αυστηρή νομική θεμελίωση του νέου αυτού εθελοντικού σώματος των Ελλήνων Πολιτών.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.