Ελληνική Πολιτοφυλακή Περιπολικό Hellenic Civil GuardΗ Ελληνική Πολιτοφυλακή (Hellenic Civil Guard) έχει ιδρυθεί στα πρότυπα των αντιστοίχων Civil Guards άλλων χωρών με σκοπό να ενισχύσει την ασφάλεια των πολιτών παρέχοντας ενδεχομένως και έμμισθη απασχόληση στους πολιτοφύλακες. Η Ελληνική Πολιτοφυλακή (Hellenic Civil Guard) δεν είναι παραστρατιωτική οργάνωση για πολλούς λόγους εκ των οποίων οι σημαντικότεροι είναι:

  • Δεν έχει καμία συμβατική σχέση με τις Ένοπλες Δυνάμεις. Όλα τα μέλη της Ελληνικής Πολιτοφυλακής ως Έλληνες Πολίτες προφανώς υπόκεινται στους στρατολογικούς νόμους τους κράτους περί στρατιωτικής θητείας, εφέδρων, επιστράτευσης, εκπαίδευσης σε νέα όπλα κλπ.
  • Ιδρύθηκε από ένα κοινωφελές ίδρυμα με καθαρά ανθρωπιστικούς, φιλανθρωπικούς και πατριωτικούς σκοπούς. Ιδρυτής και υπεύθυνος για την πορεία της Ελληνικής Πολιτοφυλακής είναι ο Καθηγητής Δρ. Θεόδωρος Λιόλιος. Κάθε ερώτημα σχετικά με την μη κυβερνητική αυτή οργάνωση απευθύνεται στο Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων.
  • Είναι μια άοπλη πανελλήνια ομάδα ασφαλείας (εθελοντών πολιτών) που δεν συμμετέχει σε πολιτικές εκδηλώσεις και δεν υποστηρίζει καμία πολιτική παράταξη ενώ αποτελείται από μέλη όλων των πολιτικών παρατάξεων.
  • Δεν έχει σκοπό την υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων αλλά εστιάζει στην πολιτική άμυνα και ασφάλεια (εγκλήματα σε εξεγέρσεις, καταστολή και αποτροπή πάσης φύσεως εγκλημάτων, ενίσχυση των Σωμάτων Ασφαλείας στο έργο τους, υποστήριξη των Δημοτικών Αρχών σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης)
  • Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, μετά από αίτημα του Δημάρχου η Διοίκηση και ο Συντονισμός της τοπικής Ελληνικής Πολιτοφυλακής παραχωρείται στο Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο της περιοχής. Ο εκάστοτε Δήμαρχος αν το επιθυμεί ελέγχει και παρακολουθεί όλες τις δραστηριότητες της Ελληνικής Πολιτοφυλακής και επεμβαίνει με προτάσεις και συστάσεις προς την Κεντρική Διοίκηση της Ελληνικής Πολιτοφυλακής (που παραμένει πάντα το ίδρυμα Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων – EKEO).
  • Όταν ο Δήμαρχος της περιοχής δεν σχετίζεται με την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης τότε η Ελληνική Πολιτοφυλακή ακολουθεί τις οδηγίες του Διοικητή της Αστυνομίας της Περιοχής (αν φυσικά υπάρξουν και πάντα στα πλαίσια της εθελοντικής τους συμμετοχής και χωρίς καμία υποχρέωση). Σε κάθε περίπτωση όμως η κεντρική και η τοπική Διοίκηση της Ελληνικής Πολιτοφυλακής (Hellenic Civil Guard) έχουν πάντα τον επιχειρησιακό έλεγχο της τοπικής ομάδας.
  • Οι οικονομικοί πόροι της Ελληνικής Πολιτοφυλακής (Hellenic Civil Guard) είναι οι συνδρομές των Ελλήνων Πολιτών, Δωρεές και Χορηγίες που ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Πολιτοφυλακής και χρησιμοποιούνται για τις λειτουργικές της ανάγκες, τον εξοπλισμό, την εκπαίδευση και τη μισθοδοσία των Ελλήνων Πολιτοφυλάκων. Οι κατά τόπους διοικήσεις της Ελληνικής Πολιτοφυλακής (Hellenic Civil Guard) γνωρίζουν άμεσα τα έσοδα τα οποία και ανακοινώνουν στα στελέχη της Ελληνικής Πολιτοφυλακής.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η Ελληνική Πολιτοφυλακή (Hellenic Civil Guard) δεν είναι παραστρατιωτική οργάνωση αλλά μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση με ιεραρχία σώματος ασφαλείας που δεν αρκείται στο να κάνει καλές πράξεις προς τον πλησίον της αλλά συμμετέχει δυναμικά στην διατήρηση της νομιμότητας, της τάξης και της ασφάλειας των Ελλήνων Πολιτών (και την υποστήριξη των οποίων αναμένει).

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.