YouTube Preview Image
YouTube Preview Image
Οι τελευταίες ημέρες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου περιγράφονται στο βίντεο του History Channel. Περιγράφονται γραφικά οι μάχες στη Γερμανία, στον Ειρηνικό καθώς και σε διάφορες άλλες περιοχές του κόσμου

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.