Ένας από τους κυριότερους λόγους ίδρυσης του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Όπλων (EKEO) είναι ο …Έλεγχος Όπλων. Το αντίστοιχο Κέντρο Ελέγχου Όπλων των ΗΠΑ και της Ρωσίας κατάφερε να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα μεταξύ των ΗΠΑ και τις Ρωσίας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι εξοπλισμοί τόσα χρόνια στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δημιούργησαν μια τεράστια επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό. Από τα δημοσιεύματα των εφημερίδων προκύπτει ότι όσοι ενεπλάκησαν στις τεράστιες αγορές οπλικών συστημάτων στο παρελθόν συχνά έσφαλαν (όχι κατ’ ανάγκη δολίως) αν και κάθε προσπάθεια απόδειξης είναι αδύνατη διότι τα συμφέροντα είναι τεράστια και θα συνέθλιβαν κάθε τέτοια προσπάθεια. Όμως σίγουρα το EKEO μπορεί να συμβάλει στη μείωση των εξοπλισμών της Ελλάδας χωρίς όμως να υπάρξει μείωση της αποτρεπτικής μας δύναμης με τις γειτονικές χώρες. Η διαδικασία λέγεται «verification» δηλαδή σε ελεύθερη μετάφραση “Επαλήθευση, Πιστοποίηση” και εφαρμόζεται μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας (πάλαι ποτέ ΕΣΣΔ). Μέσω της διαδικασίας πιστοποίησης επιστήμονες των δύο χωρών που βρίσκονται σε κατάσταση ψυχρού πολέμου (ΗΠΑ-ΕΣΣΔ, Ελλάδα-Τουρκία, κλπ) στέλνουν ειδικούς επιστήμονες να καταγράψουν τα οπλικά συστήματα της άλλης χώρας ενώ παράλληλα υπογράφονται συμφωνίες που προβλέπουν σταθερό ισοζύγιο οπλικών συστημάτων. Με τη διαδικασία πιστοποίησης οι χώρες που βρίσκονται σε «ψυχρό πόλεμο» δεν παρασύρονται από τις εταιρίες όπλων σε μια κούρσα εξοπλισμών και έτσι τα χρήματα πηγαίνουν στις υποδομές του κράτους. Στην Ελλάδα και στην Τουρκία κανείς δεν τόλμησε να περάσει σε μια τέτοια διαδικασία διότι σε όλους συμφέρει η σύγκρουση και η μόνιμη απειλή (ας σκεφτεί ο αναγνώστης ποιοι ωφελούνται!).
Το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων θα επιχειρήσει σε συνεργασία με επιστήμονες άλλων γειτονικών χωρών να επιβάλλει ένα καθεστώς ελέγχου στους εξοπλισμούς της Ελλάδας και των χωρών αυτών. Αν υπάρχει πραγματική ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών και όχι πληρωμένα δημοσιεύματα των «delivery boys» τότε η φτώχεια του Έλληνα θα μετριαστεί, το άγχος του πιθανού πολέμου θα εξαλειφθεί ενώ μια νέα επιστήμη θα αναπτυχθεί στην Ελλάδα αυτή του «Ελέγχου Όπλων» που θα είναι πολύ πιο ωφέλιμη ακόμη και από την οπλική τεχνολογία και την αμυντική βιομηχανία. Αντί λοιπόν να ψάχνουμε να βρούμε μεθόδους να κατασκευάσουμε πανίσχυρα όπλα η να αγοράσουν πανάκριβα από άλλες χώρες για να αντιμετωπίσουμε τους Τούρκους ίσως ήταν καλύτερα να συνεννοηθούμε μαζί τους σε αμοιβαίες καταργήσεις συστημάτων. Προσοχή, δεν μιλούμε για υποχωρήσεις όσον αφορά θέματα Εθνικής Κυριαρχίας αλλά απλώς μιλούμε για αμοιβαίες υποχωρήσεις σε θέματα αγορών όπλων από τις ξένες αμυντικές βιομηχανίες. Ψάξτε στο διαδίκτυο την έκφραση “Arms Control” για να αντιληφθείτε πως μειώνουν τον αμυντικό τους προϋπολογισμό τα σύγχρονα κράτη. Ελπίζουμε κάποτε το EKEO να επιμορφώσει τους αρμοδίους ώστε παράλληλα με την εκπαίδευση των αξιωματικών μας στη χρήση των όπλων να τους εκπαιδεύουν επίσης και στον «Έλεγχο Όπλων» που δεν έχει φυσικά σχέση με τη «Διοικητική Μέριμνα» για να μην νομίσουν οι αναγνώστες ότι υπάρχει το γνωστικό αυτό αντικείμενο ήδη στις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές. Ελπίζουμε..

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.