Ελληνική Πολιτοφυλακή Έλληνες ΠολιτοφύλακεςΣτις ΗΠΑ οι έφεδροι των Ενόπλων Δυνάμεων εντάσσονται συχνά στις τοπικές πολιτοφυλακές των διαφόρων πολιτειών (State Guards, State Militia κλπ) και εφοδιασμένες με τη σχετική συνταγματική πρόβλεψη είναι έμμισθες, ένοπλες και ελέγχονται από τους κυβερνήτες των διαφόρων πολιτειών (διαβάστε εδώ για πληροφορίες). Η Ελληνική Πολιτοφυλακή όπως ιδρύθηκε στην Ελλάδα σκοπό έχει να εντάξει τις τοπικές λέσχες εφέδρων σε ένα κοινωφελές σχήμα εθνικής ασφάλειας που θα τους δώσει την ευκαιρία να συνεχίσουν να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο με ενεργό τρόπο βγαίνοντας έτσι από την «εφεδρεία» και περνώντας στην ενεργή δράση. Με τη νομική μορφή που έχουν σήμερα οι Λέσχες Εφέδρων είναι πολύ δύσκολο να γίνουν δεκτές από την Ελληνική κοινωνία ως δυνάμεις ασφαλείας που περιπολούν στους δρόμους και τις γειτονιές αφού υπάρχουν πανίσχυρες δυνάμεις που θα σπεύσουν να δυσφημίσουν αυτή την ευγενική προσπάθεια. Απαιτείται ένας κοινωφελής οργανισμός όπως το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων που θα δώσει την απαιτούμενη κοινωνική διάσταση στις περιπολίες των εφέδρων αξιωματικών στους δρόμους και τις συνοικίες. Για παράδειγμα στις ΗΠΑ τα στελέχη των τοπικών πολιτοφυλακών είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτα σε καταστήματα, επιχειρήσεις και πάσης φύσεως χώρους όπου υπάρχει θέμα ασφαλείας διότι δίνουν στους πελάτες ένα αίσθημα ασφάλειας που βοηθά τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν.

Κατά συνέπεια το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων στα πλαίσια της Ελληνικής Πολιτοφυλακής (Hellenic Civil Guard) καλεί όλα τα στελέχη κάθε Λέσχης Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων (καθώς και τους Εθνοφύλακες) να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω της ιστοσελίδας Ελληνική Πολιτοφυλακή στο facebook. Οι Λέσχες Εφέδρων και οι Λέσχες Εθνοφυλάκων (καθώς και κάθε άλλη μορφή που σήμερα ενισχύει και υποστηρίζει τις Ένοπλες Δυνάμεις) εντάσσονται αν το επιθυμούν στην Ελληνική Πολιτοφυλακή υπό το εξής καθεστώς και την εξής προοπτική

Διατηρούν την αυτονομία, την ιεραρχία και τον έλεγχο της οργάνωσης τους χωρίς καμία παρέμβαση. Όλα τα στελέχη των λεσχών εντάσσονται στην Ελληνική Πολιτοφυλακή με το βαθμό που έχουν ως έφεδροι των Ενόπλων Δυνάμεων. Εντάσσονται οικειοθελώς προκειμένου να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο και αποχωρούν χωρίς περιορισμούς. Καμία αλλαγή δεν απαιτείται στο υφιστάμενο πρόγραμμα τους ενώ όσες Λέσχες εντάσσονται αναρτώνται στην ιστοσελίδα του EKEO καθώς και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Πολιτοφυλακής. Όσοι αποχωρούν (η διαγράφονται λόγω παραβίασης των κανόνων) αφαιρούνται από τις ιστοσελίδες αυτές.

Συντάσσουν, οργανώνουν και προτείνουν πρόγραμμα περιπολιών, επίβλεψης και επιτήρησης των περιοχών (δρόμων, εγκαταστάσεων, οικημάτων, επιχειρήσεων, καταστημάτων κλπ) που αυτοί θεωρούν «θερμά σημεία» εγκληματικότητας και το υποβάλλουν στην Ελληνική Πολιτοφυλακή για έγκριση και ενημέρωση.

Κατά τη διάρκεια των περιπολιών τους φέρουν μαζί με τις συνηθισμένες στολές παραλλαγής τους και τα διακριτικά της Ελληνικής Πολιτοφυλακής προκειμένου να καλύπτονται από το κοινωφελές σχήμα της οργάνωσης και να τους αναγνωρίζουν οι πολίτες.

Ορίζουν ένα διαχειριστή – ταμία της οργάνωσης τους στον οποίο το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων θα χορηγήσει βιβλιάρια με κουπόνια συνδρομών προκειμένου να εγγράψουν συνδρομητές της Ελληνικής Πολιτοφυλακής όσους πολίτες ενδιαφέρονται και ιδιαίτερα επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες καταστημάτων και κάθε άτομο που θεωρεί ότι οι περιπολίες της Ελληνικής Πολιτοφυλακής στην περιοχή τους είναι κοινωφελές έργο που ενισχύει την ασφάλεια τους. Σε όλους τους ενδιαφερόμενους θα χορηγούν ενημερωτικό φυλλάδιο τονίζοντας την κοινωφελή υπόσταση της οργάνωσης και επισημαίνοντας ότι δεν απαιτείται καμία συνδρομή προκειμένου να υπάρξει υποστήριξη της ασφάλειας της περιοχής τους από την Ελληνική Πολιτοφυλακή.

Σχετικά με την οικονομική διαχείριση η οποία θα είναι απολύτως διαφανής και τα σχετικά στοιχεία διαθέσιμα σε κάθε φορέα που θέλει να ενημερωθεί: Ο επικεφαλής κάθε τοπικού παραρτήματος της Ελληνικής Πολιτοφυλακής (e.g. Λέσχη Εφέδρων κλπ) είναι υπεύθυνος για την διαχείριση των συνδρομών των πολιτών που γίνονται μέλη. Οι συνδρομές που συλλέγει ο τοπικός διαχειριστής κατατίθενται σε ποσοστό 70% σε λογαριασμό της τοπικής οργάνωσης Ελληνικής Πολιτοφυλακής τον οποίο διαχειρίζεται για τις ανάγκης της τοπικής πολιτοφυλακής ο επικεφαλής της τοπικής οργάνωσης. Κάθε ποσό του τοπικού λογαριασμού που δαπανάται για τις ανάγκες της τοπικής οργάνωσης (εξοπλισμός, εκδηλώσεις, ασκήσεις κλπ) δικαιολογείται με τα σχετικά τιμολόγια τα οποία εκδίδονται στο όνομα της οργάνωσης και διαβιβάζονται στα Κεντρικά Γραφεία για λογιστική διαχείριση.

Το υπόλοιπο ποσό κατατίθεται στον κεντρικό λογαριασμό της Ελληνική Πολιτοφυλακής για τα λειτουργικά έξοδα της οργάνωσης. Ως Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων (Ελληνική Πολιτοφυλακή) καταθέτει όλα τα στοιχεία στις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους με πλήρη διαφάνεια και νομική αυστηρότητα. Στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Όπλων αναρτώνται τα ονόματα των συνδρομητών με το αντίστοιχο ποσό που έχουν συνεισφέρει ώστε να ενημερώνονται όλοι οι πολίτες.

Καλούνται όλες οι τοπικές Λέσχες Εφέδρων να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ένταξη τους στην Ελληνική Πολιτοφυλακή (Hellenic Civil Guard) ξεκινώντας με τη σύνδεση τους στην ιστοσελίδα της οργάνωσης στο Facebook

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.