Γονική Άδεια Άνευ αποδοχών, άδειες στρατιωτικών, Άδειες, Γονική Άδεια Άνευ αποδοχών για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο Τομέα – Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ζητούν την εφαρμογή του νόμου αυτού και για αυτούς στη βάση της Συνταγματικής Ισοτιμίας των Πολιτών.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α’ 89 της 11 Απρ 2012) ο Νόμος 4075/2012 για την Γονική Άδεια Άνευ αποδοχών για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο Τομέα. Σύμφωνα με τον νέο Νόμο οι διατάξεις για την χορήγηση της υπόψη άδειας ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ εφαρμόζονται σε ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους γονείς που απασχολούνται στον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ, με ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ σχέση εργασίας ή μορφή απασχόλησης. Μια πρώτη εκτίμηση νομικών κύκλων είναι ότι ο νόμος διαθέτει ΠΛΗΡΗ εφαρμογή και για τους εργαζομένους (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ και μη) στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Επιγραμματικά προβλέπεται ότι ο εργαζόμενος γονέας έχει δικαίωμα ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ μέχρις ότου συμπληρώσει την ηλικία των ΕΞΙ (6) ΕΤΩΝ. Η γονική άδεια ανατροφής είναι ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ και χορηγείται εγγράφως για περίοδο τουλάχιστον ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ.
Ιδιαίτερα ευνοϊκο κρίνεται το γεγονός ότι ο χρόνος απουσίας της εν λόγω γονικής άδειας ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ λογίζεται ως χρόνος ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για τον υπολογισμό των αποδοχών, τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας, του επιδόματος αδείας, την ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ (βλ. βαθμολογικές προαγωγές). Επίσης, ο εργαζόμενος κατά το χρονικό διάστημα της άδειας έχει ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ από τον ασφαλιστικό φορέα, ενώ μπορεί να ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ (με την καταβολή των απαιτούμενων εισφορών) τον χρόνο απουσίας για την ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ του ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ (δηλ. συντάξιμη υπηρεσία) και τον ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του ποσού της ΣΥΝΤΑΞΗΣ.

Το EKEO μεταφέρει το αίτημα διαφόρων επισκεπτών της ιστοσελίδας μας περί της ανάγκης ισχύος του νόμου αυτού και στις Ένοπλες Δυνάμεις. Θα ήταν ευχής έργο αν κάποιος Βουλευτής κατέθετε μια σχετική ερώτηση-πρόταση στο ΥΠΕΘΑ.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.