Πανελλαδικές Εξετάσεις 2012 Στατιστικά Στοιχεία
Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά υπάρχουν 504 άτομα στη Θετική κατεύθυνση που έχουν γενικό βαθμό πρόσβασης μεταξύ 19-20. Υπάρχουν 160 θέσεις Ιατρικής Αθήνας και 180 θέσεις Ιατρικής Θεσσαλονίκης. Αυτές γεμίζουν με 340 από τους 504 και έτσι η βάση της Ιατρικής Θεσσαλονίκης θα είναι τουλάχιστον 19000 (και περισσεύουν και 164 που έχουν πάλι τουλάχιστον 19 Γενικό Βαθμό Πρόσβασης).Η εκτίμηση του
EKEO είναι ότι οι Ιατρικές Σχολές Αθηνών και Θεσσαλονίκης αναμένεται να ανέβουν (έστω και λίγο). Για τις άλλες Ιατρικές Σχολές μικρή άνοδος, ίδια βάση η (δύσκολο!) πτώση λίγων μορίων

Πίνακας Ι: Πίνακες Κλιμάκωσης Βαθμολογίας Γραπτής Εξέτασης Μαθητών Γ΄ Λυκείου έτους 2012 κατά μάθημα Γενικής Παιδείας
Πίνακας ΙΙ: Μέσος Ορος Βαθμού Πρόσβασης Ετους 2011- 2012 κατά Δ/νση ή Γραφείο και Κατεύθυνση

 

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.