Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων παράνομος διορισμός καθηγητήΟρισμένοι δεν έχουν αντιληφθεί ότι η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων έχει μια νομική οχύρωση υψηλού επιπέδου και κάθε απόπειρα που δυσφημεί τη ΣΣΕ λαμβάνει μια νομική αντιμετώπιση αντάξια του κύρους της ΣΣΕ ως ισότιμου πανεπιστημίου. Ειδικότερα, οι διοικητικές διαδικασίες στη ΣΣΕ είναι υποκείμενες στον έλεγχο του Δικαστικού-Νομοθετικού του ΓΕΣ που είναι στελεχωμένο με εξαιρετικούς στρατιωτικούς δικαστές που υποστηρίζουν τη ΣΣΕ και γενικά το Γενικό Επιτελείο Στρατού.

Το EKEO παρουσιάζει το σκάνδαλο που αφορά διορισμό μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (επ. Καθηγητή) που απορρίφθηκε δύο φορές από τα εκλεκτορικά της ΣΣΕ (ούτε μια ψήφο!) και ισχυρίσθηκε ότι αδικήθηκε θίγοντας έτσι το ΓΕΣ, τη ΣΣΕ και τους διάσημους καθηγητές ΑΕΙ, ΕΜΠ κλπ που τον απέρριψαν. Μετά τον ισχυρισμό του το βιογραφικό του και όλα του τα έγγραφα πέρασαν ένα εξονυχιστικό νομικό έλεγχο και τα συμπεράσματα που προέκυψαν περί της εκλογής του στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων πλήττουν  τις εκλογικές διαδικασίες στα πανεπιστήμια και επιβάλλουν άμεσα την ανάκληση του διορισμού του στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Όλα τα σχετικά έγγραφα της καταγγελίας βρίσκονται σήμερα στο γραφείο του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ο οποίος τα διαβίβασε στο νομικό σύμβουλο του Πανεπιστημίου (κ. Ερρίκος Αθανασίου). Επειδή το EKEO γνωρίζει ότι ο κ. Ερρίκος Αθανασίου είναι επιφορτισμένος με πλήθος άλλα νομικά θέματα δημοσιεύουμε το σκάνδαλο προκειμένου να ενημερωθούν όλα τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και να ζητήσουν την ταχύτατη απονομή δικαιοσύνης (δηλαδή την ανάκληση του παράνομου διορισμού και τη διενέργεια ΕΔΕ). Παράλληλα θα ενημερωθεί και το Υπουργείο Παιδείας (μετά τις εκλογές) και ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης.

Σύμφωνα με τα συγκλονιστικά στοιχεία που κατατέθηκαν στο Γραφείο του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προκύπτουν τα εξής για τον εν λόγω επίκουρο καθηγητή που διορίσθηκε εκεί παρανόμως:

Όταν ήταν υποψήφιος στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ψευδώς και παραπλανητικά δήλωσε στο πανεπιστήμιο με χειρόγραφη αίτηση του ότι η διαδικασία αναγνώρισης του διδακτορικού του από το ΔΙΚΑΤΣΑ βρίσκεται εν εξελίξει. Στην πραγματικότητα μέχρι και μετά τη λήξη προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών δεν είχε καν καταθέσει αίτηση αναγνώρισης του διδακτορικού του στο ΔΙΚΑΤΣΑ όπως προκύπτει αναμφίβολα από τα όλα τα έγγραφα του ΔΙΚΑΤΣΑ. Για το λόγο αυτό η υποψηφιότητα του δεν ήταν νόμιμη. Όμως ακόμη και να είχε καταθέσει την αναγνώριση της ισοτιμίας του διδακτορικού του από το ΔΙΚΑΤΣΑ μετά τη λήψη προθεσμίας δικαιολογητικών και πάλι η υποψηφιότητα του δεν θα ήταν νόμιμη αφού αυτό το έγγραφο επιβάλλεται στις εκλογές μελών ΔΕΠ να κατατεθεί πριν την λήξη της δίμηνης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών αλλιώς η υποψηφιότητα δεν είναι νόμιμη (Γνωμοδότηση ΝΣΚ 299/2010) βλ αρ.4, σελ.7) ενώ κανένα από τα απολύτως απαραίτητα δικαιολογητικά δεν γίνεται δεκτό ως τυπικό προσόν μετά τη λήξη της προθεσμίας (Γνωμοδότηση ΝΣΚ 21/2011).

Δυστυχώς οι παρανομίες στην εκλογή του εν λόγω επίκουρου Καθηγητή δεν σταματούν εκεί διότι αυτός δεν κατέθεσε και τον απαιτούμενο από το νόμο αριθμό των αντιτύπων επιστημονικών εργασιών όπως και ο ίδιος δηλώνει με χειρόγραφη επιστολή του προς το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η πράξη του αυτή ακυρώνει αυτόματα την υποψηφιότητα του (σύμφωνα με την ad hoc απόφαση του ΣΤΕ 2095/2002).

Το σκάνδαλο παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις διότι το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε έγγραφο του δηλώνει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει κανένα αποδεικτικό κατάθεσης πτυχίου η αναγνώρισης του διδακτορικού του από το ΔΙΚΑΤΣΑ (δεν υπάρχει καν αριθμός πρωτοκόλλου!) ενώ αναμφίβολα ο εν λόγω επ. καθηγητής δηλώνει σε έγγραφο του ότι θα καταθέσει τόσο το πτυχίο του όσο και την αναγνώριση του διδακτορικού του από το ΔΙΚΑΤΣΑ στο μέλλον. Με άλλο έγγραφο του το πανεπιστήμιο δηλώνει ότι δεν έχει κανένα αποδεικτικό (έγγραφο, αριθμό πρωτοκόλλου) ότι το πτυχίο και η αναγνώριση του ΔΙΚΑΤΣΑ διαβιβάστηκαν στην εισηγητική επιτροπή η στο εκλεκτορικό σώμα (φυσικό είναι αφού δεν έχει καν απόδειξη ότι τα έλαβε ποτέ). Πάντως το γεγονός ότι τόσο το πτυχίο του όσο και η αναγνώριση του ΔΙΚΑΤΣΑ βρέθηκαν μετά από πολύ καιρό στο πανεπιστήμιο δημιουργεί αλγεινή εντύπωση αφού η κατάθεση τους όχι μόνο δεν αποδεικνύεται με τη νόμιμη διοικητική διαδικασία (έγγραφα, αριθμός πρωτοκόλλου κλπ) αλλά λόγω των ημερομηνιών δεν ήταν δυνατόν να έχει κατατεθεί η αναγνώριση του ΔΙΚΑΤΣΑ εντός των προθεσμιών (αφού δεν είχε καν υποβληθεί σχετική αίτηση στο ΔΙΚΑΤΣΑ). Δεν υπάρχει λοιπόν καμία αμφιβολία ότι οι συνυποψήφιοι του στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αδικήθηκαν διότι εκλέχθηκε στη εν λόγω θέση παράνομα ένα άτομο που έπρεπε να έχει απορριφθεί άμεσα και χωρίς δεύτερη κουβέντα.

Ακόμη και η διαδικασία μονιμοποίησης του δεν ήταν νόμιμη αφού η αίτηση του δεν ήταν σύννομη όπως έχει τεκμηριωθεί με έγγραφα και στοιχεία ενώπιον του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθιστώντας την εξέλιξη του ατόμου αυτού στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων παράτυπη και απαράδεκτη.

Όμως υπάρχουν και άλλα θέματα που επιβάλλουν (εκτός από την άμεση ανάκληση του παράνομου διορισμού) και τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης. Σύμφωνα πάντα με τα έγγραφα του πανεπιστημίου Ιωαννίνων και υπό κάθε ερμηνεία των δηλώσεων του ο εν λόγω επίκουρος καθηγητής στο βιογραφικό που κατέθεσε στη ΣΣΕ προσέθεσε αναληθώς δύο έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας για το μάθημα που ισχυρίζεται ότι δίδασκε στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Όμως η αυτοδύναμη διδασκαλία αποτελεί τυπικό προσόν εκλογής στα ΑΕΙ (και στη ΣΣΕ) και δεν μπορεί κανείς να το επικαλείται κατά βούληση ιδιαίτερα όταν ο ισχυρισμός του διαψεύδεται από τη βεβαίωση του πανεπιστημίου.

Επίσης αναφέρει στο βιογραφικό του που κατέθεσε στη ΣΣΕ ότι δίδαξε μαθήματα σε Δοκίμους της Σχολής Ηλεκτρονικών του Κέντρου Εκπαίδευσης Κανελλόπουλος ως ωρομίσθιος Καθηγητής. Η προϋπηρεσία αυτή είναι και η μόνη που τον συνδέει έστω και αμυδρά με τη στρατιωτική εκπαίδευση και για το λόγο αυτό όφειλε να την τεκμηριώσει με την κατάθεση σχετικής βεβαίωσης της ιδιότητας του ωρομίσθιου καθηγητή. Με το από 27-01-2012 έγγραφο της Κοσμητείας της ΣΣΕ του ζητήθηκε η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης. Όμως όπως ενημερώθηκε το EKEO η βεβαίωση αυτή ακόμη δεν έχει κατατεθεί στη ΣΣΕ μέχρι σήμερα. Όμως αν πράγματι δίδαξε στο Πολεμικό Ναυτικό τότε αυτό έγινε σύμφωνα με το ΠΔ97 (ΦΕΚ Α, 6-04-1983) που ίσχυε την περίοδο εκείνη για τη διδασκαλία στο Κέντρο Εκπαίδευσης Κανελλόπουλος. Στο εν λόγω ΠΔ ο τίτλος του καθηγητή είναι δεσμευμένος αποκλειστικά για τους αξιωματικούς (ε.ε., ε.α.), ο τίτλος του Δασκάλου για τους Υπαξιωματικούς (ε.ε., ε.α.) ενώ για τους πολίτες δεν αναφέρεται πουθενά ο τίτλος του «ωρομίσθιου καθηγητή». Η ΕΔΕ που οφείλει να διενεργήσει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων πρέπει να ξεκαθαρίσει και αυτή την προϋπηρεσία που επικαλείται ο επ. καθηγητής τους.

Καλούμε όλα τα μέλη ΔΕΠ του πανεπιστημίου Ιωαννίνων να απαιτήσουν άμεσα τη διαλεύκανση της υπόθεσης που αφορά το συνάδελφο τους. Η παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος από την ημέρα του παράνομου διορισμού του δεν πρέπει να αποτελέσει δικαιολογία για την παραμονή του στη θέση αυτή αφού τότε κανείς ποτέ δεν θα πιστέψει στο μέλλον ότι στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες. Η ανάκληση του παράνομου διορισμού του εν λόγω επ. Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι επιβεβλημένη αφού όπως έχουμε ήδη ενημερωθεί θα κατατεθεί αγωγή αποζημίωσης εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ κατά του πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε περίπτωση που χορηγήσει βεβαίωση νόμιμης προϋπηρεσίας σε ένα παράνομα διορισμένο μέλος ΔΕΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν όλα τα νομικά έγγραφα που αφορούν τον εν λόγω παράνομο διορισμό από το γραφείο του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ενώ καλείται το ακαδημαϊκό προσωπικό των ΑΕΙ/ΑΣΕ/ΤΕΙ κλπ να προωθήσει την παρούσα ανάρτηση για την ενημέρωση της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.

Η ανάρτηση εμφανίστηκε και στην “Ομάδα ΣΣΕ” στο facebook.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.