YouTube Preview Image

Στρατιωτικά Λύκεια στην Ελλάδα προσπαθεί να ιδρύσει το EKEO

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, η μετα-υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση του 1997, περιλαμβάνει δύο τύπους σχολείων: τα Ενιαία Λύκεια και τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ). Η διάρκεια φοίτησης είναι τριετής στα Ενιαία Λύκεια και διετής (α΄ κύκλος σπουδών) ή τριετής (β΄ κύκλος σπουδών) στα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια, ενώ δεν αποκλείονται αμοιβαίες μετακινήσεις από τον ένα τύπο σχολείου στον άλλο.
Παράλληλα με τα κοινά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργούν και Ειδικά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και Λυκειακές τάξεις, που απευθύνονται σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επίσης λειτουργούν και Ναυτικά, Μουσικά, Εκκλησιαστικά και Αθλητικά Γυμνάσια και Λύκεια.
Όμως ένα τεράστιο κενό στην εκπαίδευση αποτελεί η έλλειψη στρατιωτικών Λυκείων που στις ΗΠΑ (και σε άλλες χώρες) υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια. Η έννοια του Στρατιωτικού Λυκείου θα είναι να εμφυσήσει τα στρατιωτικά ιδεώδη στους νέους και τις νέες της Ελλάδας και να δημιουργήσει ένα χώρο παραγωγής στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που θα φοιτούν αργότερα στις Ανώτερες και Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές (Στρατός Ξηράς, Ναυτικό, Αεροπορία, Αστυνομία κλπ) όχι από λάθος του μηχανογραφικού δελτίου αλλά από συνειδητή επιλογή και απόφαση ζωής. Παράλληλα θα παίρνουν όλες τις άλλες γνώσεις που απαιτούνται στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όπως ακριβώς και στα Μουσικά, Ναυτικά, Εκκλησιαστικά κλπ Λύκεια που υπάρχουν εδώ και πολλές δεκαετίες. Φυσικά το αδιάβλητο σύστημα εισαγωγής στις Στρατιωτικές Σχολές μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων μπορεί να συνεχιστεί αφού η εκπαίδευση στο Στρατιωτικό Λύκειο δεν είναι απαραίτητο να δίνει επιπλέον μόρια στους υποψήφιους (σε αντίθεση με τους επαγγελματίες οπλίτες που θα πρέπει να λαμβάνουν επιπλέον μόρια λόγω Στρατιωτικού Λυκείου).

Ιδιαίτερα στο θέμα της ζωής εντός του Στρατιωτικού Λυκείου τονίζεται ότι φυσικά θα πρόκειται για δημόσιο οικοτροφείο όπου τα νέα παιδιά θα ζουν από νωρίς στο στρατιωτικό τρόπο ζωής (χωρίς αληθινά όπλα αλλά όμως με μαθήματα σκοποβολής, πολεμικών τεχνών κλπ) χωρίς να επιβαρύνουν τις οικογένειες τους με έξοδα ενώ παράλληλα θα προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο με διάφορες δυναμικές παρεμβάσεις. Ήδη οι πρόσκοποι (ναυτοπρόσκοποι κλπ) ζούνε περιστασιακά τον τρόπο ζωής που θα ζούνε τα παιδιά σε ένα Στρατιωτικό Λύκειο. Στα Λύκεια αυτά Θα διδάσκουν κυρίως απόστρατοι αξιωματικοί που έχουν πτυχία καθηγητών μέσης εκπαίδευσης και άλλων σχετικών ειδικοτήτων οι οποίοι θα καλλιεργούν και ένα κλίμα πειθαρχίας και στρατιωτικής δομής.
Θεμελιώδης συνιστώσα της εκπαίδευσης τους θα είναι επίσης τα Ορθόδοξα Χριστιανικά ιδεώδη με έμφαση στη δημοκρατική συμπεριφορά και τον κώδικα τιμής που ισχύει σε όλες τις Στρατιωτικές Σχολές. Το Στρατιωτικό Λύκειο θα αποτελέσει την απάντηση στη χαλάρωση και την αποχαύνωση από τις οποίες η σημερινή νεολαία κινδυνεύει ενώ παράλληλα θα εκτονώσει το δυναμισμό και την ενέργεια των νέων που σήμερα την εκμεταλλεύονται εξτρεμιστικές ομάδες και οργανώσεις που φανατίζουν τους νέους με κίβδηλα “ιδεολογικά” σύμβολα.
Η μελέτη των Δημοσίων Στρατιωτικών Λυκείων έχει πλέον ολοκληρωθεί στο κοινωφελές επιστημονικό κέντρο EKEO (με υπόδειγμα το Στρατιωτικό Λύκειο Hargrave της Βιρτζίνια των ΗΠΑ – τηρουμένων φυσικά των αναλογιών) και ο Διευθυντής του Κέντρου και Αν.Καθηγητής ΣΣΕ Δρ. Θεόδωρος Λιόλιος αναζητά τους χρηματοδότες και τις πολιτικές δυνάμεις που θα υποστηρίξουν τη δημιουργία ενός τέτοιου δημοσίου φορέα που θα ενισχύσει τη στρατιωτική παιδεία και επιστήμη στην Ελλάδα.
YouTube Preview Image

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.