Αλυσιδωτή Αντίδραση Πυρηνική ΑντίδρασηΕνδεχόμενο πρόκλησης αλυσιδωτής αντίδρασης στους «Ευέλπιδες Έλληνες» με εκθετικό τρόπο αύξησης των μελών σε πολλές χιλιάδες. Το εθνικό επιστημονικό πείραμα των «Ευελπίδων Ελλήνων» στηρίζεται πάνω στο φαινόμενο της πυρηνικής αλυσιδωτής αντίδρασης που βλέπετε στο σχήμα.
Η αλυσιδωτή αντίδραση είναι η σχάση των πυρήνων ενός ραδιενεργού υλικού που ανατροφοδοτείται από τα νετρόνια που εκλύονται από προηγούμενες σχάσεις πυρήνων του ίδιου υλικού. Όταν ένας ασταθής πυρήνας (π.χ. του ουρανίου) βομβαρδίζεται από νετρόνια υφίσταται την λεγόμενη πυρηνική σχάση, διασπάται δηλαδή σε δυο νέους πυρήνες, με παράλληλη απελευθέρωση ενέργειας και θραυσμάτων (μεταξύ άλλων νετρονίων). Αυτά τα νετρόνια μπορούν να προκαλέσουν σχάση σε γειτονικούς πυρήνες, και αυτό συνεχίζεται ακατάπαυστα. Το αποτέλεσμα αυτής της σχάσης είναι η έκλυση τεράστιων ποσοτήτων ενέργειας, νετρονίων και άλλων σωματιδίων. Η αλυσιδωτή αντίδραση είναι η αρχή λειτουργίας της πυρηνικής βόμβας. Επίσης είναι και αρχή λειτουργίας των πυρηνικών αντιδραστήρων, όπου όμως χρησιμοποιούνται οι λεγόμενοι επιβραδυντές προκειμένου να ελεγχθεί ή και να σταματήσει εντελώς η αλυσιδωτή αντίδραση. Σκοπός των επιβραδυντών είναι η “εξουδετέρωση” των νετρονίων που κυκλοφορούν μέσα στον αντιδραστήρα, προκειμένου είτε να πραγματοποιείται σχάση στον επιθυμητό ρυθμό, είτε να σταματήσει εντελώς η σχάση και η παραγωγή νέων νετρονίων. Με αυτό τον τρόπο πετυχαίνουν οι επιστήμονες μία ελεγχόμενη αλυσιδωτή αντίδραση. Αντίθετα, στα πυρηνικά όπλα δεν υπάρχει τέτοιος περιορισμός, οπότε ολόκληρο το πυρηνικό υλικό που περιέχεται αντιδρά ταχύτατα απελευθερώνοντας ενέργεια και ακτινοβολία.
Με τον ίδιο τρόπο κάθε μέλος των «Ευελπίδων Ελλήνων» ενεργώντας ως αρχικός πατρικός πυρήνας «διασπάται» εκλύοντας ενέργεια και εκπέμποντας νετρόνια διεγείροντας και διασπώντας τους διπλανούς πυρήνες δηλαδή εντάσσοντας τους φίλους του οι οποίοι στη συνέχεια θα δράσουν και οι ίδιοι ως διεγέρτες νέων πυρήνων (νέων μελών). Για να γίνει αντιληπτός ο τρόπος λειτουργίας της αλυσιδωτής αντίδρασης δείτε το σχήμα όπου αρχικά ένας πυρήνας διασπάται εκπέμποντας δύο νετρόνια τα οποία θα διασπάσουν δύο πυρήνες που θα εκπέμψουν τέσσερα νετρόνια που θα διασπάσουν μετά άλλους τέσσερις πυρήνες κλπ κλπ. Κάθε βήμα θα έχει 1, 2, 4, 8, 16, 32, ….2^ν (δύο εις την νιοστή) πυρήνες (το ν-οστό βήμα θα δώσει 2^ν , δύο εις την ν-οστή μέλη!). Αρκούν μόνο 20 (είκοσι) βήματα για να υπάρξουν πάνω από ένα εκατομμύριο μέλη (1.000.000) της οργάνωσης. Τα νέα μέλη πιστώνονται στον προηγούμενο διεγέρτη ο οποίος διατηρεί την (ν-οστή) αρχαιότητα στην ομάδα και το βαθμό μετοχών του αφού αποτέλεσε θεμελιώδη (ν-οστό) πατρικό πυρήνα των νέων θυγατρικών πυρήνων. Όλα τα μέλη που κατέγραψε και ενέταξε το ν-οστό μέλος αποθηκεύονται στον κατάλογο του facebook για μελλοντική χρήση.

Πηγή (Wikipedia)

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.