YouTube Preview Image
YouTube Preview Image
YouTube Preview Image
YouTube Preview Image
Στρατιωτική Παρέλαση 2012 στη Θεσσαλονίκη – Ζήτω το Έθνος, Ζήτω ο Στρατός

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.