Αν θέλετε να αποκτήσετε μια αίσθηση των επιπτώσεων εκρήξεων μεγάλης ισχύος το EKEO σας προτείνει να «παίξετε» με ένα δημοφιλές πρόγραμμα του διαδικτύου που κάνει κάποια προσέγγιση στο φαινόμενο.  Επιλέξαμε μια συμβατική σχύ 500 τόνων ΤΝΤ (νιτρογλυκερίνης) που προσεγγίζει σε κάποιο βαθμό την έκρηξη που έγινε στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στην Κύπρο. Το πρόγραμμα προσομοίωσης αναφέρει 1kt ολική πυρηνική έκρηξη η οποία όμως επιμερίζεται σε 50% ωστικό κύμα + 50% άλλη ενέργεια (θερμική, πυρηνική κλπ) και ο χάρτης δείχνει μόνο επιπτώσεις από ωστικό κύμα άρα ορθώς επιλέξαμε 1000 τόνους (1kt) συνολική ισχύ του πυρηνικού εκρηκτικού. Ας υποθέσουμε ότι μια συμβατική έκρηξη 500 τόνων ΤΝΤ συνέβαινε στο κέντρο της  Αθήνας, ποιες θα ήταν τότε οι επιπτώσεις; Στο χάρτη γύρω από το σημείο μηδέν, υπάρχουν τέσσερις ομόκεντροι κύκλοι όπου ο καθένας περικλείει τις περιοχές που θα υποστούν κάποια υπερπίεση (αύξηση της πίεσης πάνω από τη φυσιολογική μία ατμόσφαιρα).  Ο πρώτος εσωτερικός κύκλος αφορά την περιοχή που θα δεχθεί υπερπίεση πάνω από 15psi, και αντίστοιχα οι άλλοι κύκλοι περιγράφουν περιοχές των 5psi, 2psi και 1 psi αντίστοιχα. PSI σημαίνει Pounds per Square Inch (λίβρες ανά τετραγωνική ίντσα) και όλοι στις ρόδες των αυτοκινήτων μας βάζουμε αέρα μετρώντας τον σε psi (συνήθως 28-30 psi) όταν μία ατμόσφαιρα είναι περίπου 14.7 psi. Όσοι βρεθούν εντός των δύο εσωτερικών κύκλων θα υποστούν θραύση τυμπάνων (υπερπιέσεις μεγαλύτερες από 5psi) ενώ τα υπόλοιπα θα τα δείτε στον πίνακα που ακολουθεί. Καλούνται οι Ευέλπιδες και οι σπουδαστές όλων των Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών να ασχοληθούν λίγο με τις προσομοιώσεις αυτές επιλέγοντας διάφορες εκρήξεις. Προσοχή η ισχύς αφορά πυρηνικές εκρήξεις αλλά τα αποτελέσματα που βλέπετε είναι μόνο από το ωστικό κύμα και για τούτο αναφερόμαστε σε συμβατικές εκρήξεις. Επειδή η μισή ενέργεια της πυρηνικής έκρηξης μετατρέπεται σε ωστικό κύμα για η παρούσα προσομοίωση αφορά συμβατική έκρηξη 500 τόνων ΤΝΤ.  (Για λεπτομέρειες βλ. βιβλία Καθηγητή Δρ. Θεοδώρου Λιόλιου στη δανειστική βιβλιοθήκη της Σχολής Ευελπίδων). Τα κλειδιά έχουν ως εξής

Overpressure Key

15 psi

Complete destruction of reinforced concrete structures, such as skyscrapers, will occur within this ring. Between 7 psi and 15 psi, there will be severe to total damage to these types of structures.

7 psi

Severe damage to complete destruction of reinforced concrete structures, such as skyscrapers, will occur within this ring.

5 psi

Complete destruction of ordinary houses, and moderate to severe damage to reinforced concrete structures, will occur within this ring.

2 psi

Severe damage to ordinary houses, and light to moderate damage to reinforced concrete structures, will occur within this ring.

1 psi

Light damage to all structures, and light to moderate damage to ordinary houses, will occur within this ring.

0.25 psi

Most glass surfaces, such as windows, will shatter within this ring, some with enough force to cause injury.

Το EKEO δεν ευθύνεται για τις ατέλειες του προγράμματος αφού το EKEO χρησιμοποιεί πολύ πιο αξιόπιστες μεθόδους υπολογισμού επιπτώσεων εκρήξεων.

 

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.