Σπάνια η Στρατιωτική Ακαδημία των ΗΠΑ (West Point) δίνει δωρεάν στην ιστοσελίδα της λογισμικό στρατιωτικών εφαρμογών. Στην περίπτωση μας το λογισμικό αυτό αφορά την κατασκευή γέφυρας και δίδεται δωρεάν στα πλαίσια διαγωνισμού. Όλοι μπορούν να λάβουν μέρος όμως μόνο Αμερικανοί Πολίτες μπορούν να πάρουν βραβεία. Σε κάθε περίπτωση όμως το EKEO συμβουλεύει όλους τους σπουδαστές στρατιωτικών σχολών να κατεβάσουν το δωρεάν λογισμικό και να εξασκηθούν στις ιδιαιτερότητες κατασκευής γέφυρας. Σίγουρα όσοι ενταχθούν στο Μηχανικό πρέπει να πάρουν το λογισμικό και να το μάθουν άριστα. Σας προτείνουμε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό αν και δεν μπορείτε να λάβετε βραβείο αφού αυτό είναι δεσμευμένο για πολίτες των ΗΠΑ. Στο μέλλον το EKEO θα προκηρύξει διαγωνισμούς για τους Ευέλπιδες και γενικά για τους σπουδαστές στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών. Πρώτα όμως πρέπει να ενημερώσουμε αυτούς που δεν γνωρίζουν τις διαδικασίες στην Στρατιωτική Ακαδημία των ΗΠΑ ώστε να πετύχει αυτή η προσπάθεια και να μην σπεύσουν ορισμένοι εκτός στρατιωτικών σχολών να αντιδράσουν λόγω άγνοιας.

 

Εδώ θα βρείτε το λογισμικό κατασκευής γέφυρας της Στρατιωτικής Ακαδημίας του West Point

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.