Πανεπιστήμια Απάτη Σχολή Ευελπίδων ΚαθηγητέςΈνας αριθμός στελεχών του EKEO διδάσκει στις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές και έτσι οι διαδικασίες που αφορούν την εκλογή καθηγητών στις σχολές αυτές είναι αντικείμενο έρευνας του EKEO. Όλα τα προηγούμενα χρόνια που διενεργούνται εκλογές στη ΣΣΕ o Διευθυντής του EKEO έγινε μάρτυρας πολλών παρανόμων υποψηφιοτήτων. Προκειμένου όμως να μην καταστρέψει τους υποψήφιους αυτούς δεν δημοσιοποίησε τα στοιχεία που επικαλούνται στα βιογραφικά τους η ακόμη και τις τεράστιες πλημμέλειες στην υποψηφιότητα τους. Ορισμένοι όμως νομίζουν ότι η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων είναι υποδεέστερη των άλλων ΑΕΙ και ότι δεν γνωρίζουν τα μέλη ΔΕΠ της ΣΣΕ τα τεράστια σκάνδαλα που διαπράττονται στα ΑΕΙ όπου οι περισσότερες εκλογές έχουν παρατυπίες και πλημμέλειες. Όμως τώρα επειδή υπάρχουν δημόσιες διαμαρτυρίες από αυτούς που ανερυθρίαστα ισχυρίζονται ότι αδικήθηκαν στις διαδικασίες εκλογής τους στη ΣΣΕ το EKEO αναλαμβάνει τη δημοσιοποίηση των πραγματικών στοιχείων αυτών των «μεγάλων επιστημόνων» ώστε να ενημερωθούν τόσο οι πολίτες όσο και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Ξεκινούμε λοιπόν με την υπενθύμιση ότι υποψήφιο μέλος ΔΕΠ της ΣΣΕ που είναι μέλος ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καταψηφίστηκε από εκλεκτορικό σώμα παλαιάς σύνθεσης (στην οποία συμμετείχε η ηγεσία του ΓΕΣ και η Διοίκηση ΣΣΕ – το EKEO θεωρεί τιμή την παρουσία της ηγεσίας του ΓΕΣ και της ΣΣΕ στο εκλεκτορικό σώμα Καθηγητών ΣΣΕ). Το άτομο αυτό στις ενστάσεις του επικαλείται στο βιογραφικό του την προϋπηρεσία του στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ως μέλος ΔΕΠ όπου όπως έχουμε αποδείξει με έγγραφα και στοιχεία διορίσθηκε παρανόμως διότι όπως προκύπτει από τα έγγραφα που έχουμε στη διάθεση μας
Α) μέχρι και την ημέρα της εκλογής του στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δεν είχε καταθέσει στο πανεπιστήμιο του την αναγνώριση του διδακτορικού του από το ΔΙΚΑΤΣΑ ενώ
Β) μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών δεν είχε καν καταθέσει αίτηση αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ παρά την αναληθή δήλωση του στη χειρόγραφη αίτηση υποψηφιότητας του ότι δήθεν η διαδικασία αναγνώρισης βρισκόταν εν εξελίξει. Επίσης
Γ) από τα έγγραφα που καταθέσαμε στην εισαγγελία προκύπτει ότι ένα χρόνο περίπου μετά την εκλογή του (και μήνες μετά την έκδοση ΦΕΚ διορισμού του!) δεν είχε ακόμη καταθέσει τις απαραίτητες βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων άρα κάθε νομικός έλεγχος της απαραίτητης για την εκλογή προϋπηρεσίας του ήταν αδύνατος.
Πλήθος άλλων παρατυπιών που έχουμε διαπιστώσει έχουν κατατεθεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στην Εισαγγελία όπου έχει σχηματιστεί σχετική δικογραφία στην Εισαγγελία Ιωαννίνων την οποία παρακολουθούμε αλλά το θέμα πρέπει να πάρει τις δέουσες διαστάσεις και να έρθει στη δημοσιότητα και φυσικά να αξιολογηθεί και από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος αφού ο εν λόγω κύριος μισθοδοτείται τόσα χρόνια ως μέλος ΔΕΠ στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ενώ έχει διορισθεί παρανόμως.

Συνεχίζοντας όμως το EKEO τον έλεγχο διαπιστώθηκε και ένα άλλο τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο στο οποίο εμπλέκεται αυτός ο τύπος. Ο εν λόγω υποψήφιος (κ.Ν.Ν.) υπήρξε επιστημονικός υπεύθυνος ενός ερευνητικού προγράμματος ΠΕΝΕΔ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σύμφωνα με τα έγγραφα (που στείλαμε στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και στην εισαγγελία) οι ερευνητές (μεταπτυχιακοί φοιτητές) που ορίσθηκαν με την αρχική σύμβαση ήταν μόνο δύο και κανείς άλλος. Εκ των δύο αυτών μεταπτυχιακών φοιτητών ένας ήταν και ο κ. Ν. Ι. (υιός της κ. Ο. Ι. ιδιοκτήτριας του χώρου όπου διέμενε το επιστημονικός υπεύθυνος κ. Ν.Ν. στα Ιωάννινα – δείτε την κοινή διεύθυνση στα έγγραφα τους και πληροφόρηση της ίδιας της κ. Ο. Ι). Σημειώνουμε ότι ο κ.Ν.Ι. ήταν μεταπτυχιακός φοιτητής ενός Μεταπτυχιακού Προγράμματος που καθόλου δεν σχετίζεται με το ερευνητικό πρόγραμμα του κ. Ν.Ν!

Ενώ λοιπόν η αρχική σύμβαση προέβλεπε την εργασία του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Ν. Ι. στο πρόγραμμα αυτό από 01.06.1996 μέχρι 31.05.1998 και την συνολική του αμοιβή με το ποσό των 2.000.000 δρχ προκύπτει το εξής απίθανο: Με το από 16.12.1997 έγγραφο του ο επιστημονικός υπεύθυνος κ. Ν.Ν. πληροφορεί τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ότι από την 01.04.1997 ο κ. Ν.Ι. δεν συμμετέχει στο εν λόγω έργο και έχει…αναπληρωθεί από την κ. Χ.Π. (με τη σύμφωνη γνώμη του κ. Ν.Ι βλ υπεύθυνη δήλωση του 17.12.1997!!!) ζητώντας να πληρωθεί αναδρομικά η κ.Χ.Π. με τα χρήματα που επρόκειτο να πάρει ο κ. Ν.Ι. στο διάστημα 01.04.1997-31.05.1998. Στο ίδιο έγγραφο του ο κ. Ν.Ν βεβαιώνει ότι η απασχόληση αυτή προβλέπεται στη σύμβαση χρηματοδότησης του έργου. Όμως όπως ο ίδιος ο κ. Ν.Ν. βεβαιώνει ρητά στο από 04.07.1996 έγγραφο του προς τη ΓΓΕΤ «…διαπιστώθηκε αδυναμία του υποψήφιου τρίτου μέλους των εξωτερικών συνεργατών να λάβει μέρος στο πρόγραμμα….ως εκ τούτου η σύνθεση των εξωτερικών συνεργατών αποτελείται πλέον από τους κ. Α. Λ και κ.Ν. Ι.» στους οποίους με την αρχική σύμβαση αποδίδει όλο το χρηματικό ποσό των εξωτερικών (νέων) ερευνητών (δηλαδή 2.000.000 δρχ έκαστος).
Και τώρα το ΣΚΑΝΔΑΛΟ: Στη συνέχεια το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (βλ επισυναπτόμενο έγγραφο) συνέρχεται στις 28.01.1998 και αναθέτει ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ από 01.04.1997 μέχρι και 31.05.1998 τη σύμβαση του κ. Ν.Ι. στην κ. Χ. Π. αναφέροντας το εξής απίστευτο ότι «…το έργο ΘΑ εκτελεσθεί από 01.04.1997 μέχρι….) όταν η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης είναι 28.01.1998!

Το αποτέλεσμα ήταν να πληρωθεί η κ. Χ.Π. τα χρήματα του προγράμματος από την ημερομηνία 01.04.1997 μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης της 28.01.1998! (δέκα περίπου μήνες) χωρίς να υπάρχει καμία σύμβαση με το πανεπιστήμιο διότι ο κ. Ν.Ν. χωρίς να πάρει καμία έγκριση (και χωρίς να ενημερώσει κανένα από 01.04.1997 μέχρι 16.12.1997) αποφάσισε να αντικαταστήσει ένα ερευνητή του προγράμματος (τον κ. Ν.Ι. έστω και με τη θέληση του όπως αποφάσισε να δηλώσει μετά από πάνω από οκτώ μήνες αποχής). Όπως διαβάζουμε όμως στους κανονισμούς του προγράμματος (Κανονισμός Παρακολούθησης ΠΕΝΕΔ 95, Άρθρο 5, παρ. 7, παρ.8, τελευταία σελίδα επισυναπτόμενου) «Απαγορεύεται η αλλαγή μελών της κατηγορίας νέων ερευνητών του επιστημονικού προσωπικού προς επιμόρφωση και σε περίπτωση που προκύψει ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ….» και «…Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει γνωστό το όνομα κάποιου επιμορφούμενου ο Επιστημονικός Υπεύθυνος ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΕΓΚΑΙΡΑ ΝΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙ στην υπηρεσία και πάντα ΠΡΙΝ από το στάδιο του χρονοδιαγράμματος που έχει προγραμματιστεί η συμμετοχή του». Με το από 03.07.1996 προς τη ΓΓΕΤ ο κ. Ν.Ν. ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ότι αποδέχεται τους όρους αυτούς.
Επίσης, στην σχετική υπουργική απόφαση (άρθρου 7 παρ.4 της Υ.Α. Κ.Α. 679/22.8.96) που αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (βλ παρακάτω) μαθαίνουμε ότι απαγορεύονται οι αναδρομικές συμβάσεις και όμως για τον κ. Ν.Ν. αυτό δεν ίσχυσε και έτσι η διαδικασία δεν ήταν νόμιμη.

Στον τελικό απολογισμό δαπανών που κατατέθηκε προκύπτει ότι τελικά πράγματι η κ. Χ. Π. με τις ενέργειες που έκανε ο κ. Ν.Ν. έλαβε αυτή τα χρήματα του προγράμματος για την περίοδο 01.04.1997-28.01.1998 στην οποία όμως δεν είχε σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ενώ καμία ανωτέρα βία δεν εμπόδιζε τον κ. Ν.Ν. μέσα στους 8-9 αυτούς μήνες να ανακοινώσει στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ότι ο αρχικός μεταπτυχιακός φοιτητής κ. Ν.Ι. είχε (;) εγκαταλείψει το πρόγραμμα για τόσους πολλούς μήνες.
Το θέμα είναι στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος που έφριξε με αυτά που διάβασε και στην Εισαγγελία Ιωαννίνων που δεν προλαβαίνει να μελετά τα έγγραφα που της στέλνει το EKEO.

Αυτό είναι μόνο η αρχή διότι έτσι άρχισε να ξετυλίγεται η αλήθεια γύρω από τον υποψήφιο κ.Ν.Ν. που διαμαρτυρήθηκε ότι αδικήθηκε από την ηγεσία του ΓΕΣ και τη Διοίκηση της ΣΣΕ (που αποτελούσε τα 5/11 του εκλεκτορικού σώματος) και φυσικά θα φτάσουμε το θέμα στα άκρα μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ήδη η ΣΣΕ βεβαιώνει επισήμως ότι παρατύπως ο εν λόγω κ.Ν.Ν. δεν είχε καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υψηλή βαθμίδα που διεκδικούσε στη ΣΣΕ (ίσως λέμε εμείς στο EKEO διότι προφανώς νόμιζε ότι “θα κάνει περίπατο στις εκλογές”.)
Οι Νομικοί Σύμβουλοι του EKEO θα περάσουν από νομικό κόσκινο το βιογραφικό, τα προσόντα και τους ισχυρισμούς κάθε υποψηφίου καθηγητή στρατιωτικών σχολών που θεωρεί ότι αδικήθηκε διότι αν ψεύδεται θίγει το κύρος της στρατιωτικής εκπαίδευσης αδίκως και αυτό δεν θα το επιτρέψουμε αλλά “θα τον βγάλουμε στην αναφορά”.
Οικονομικό Σκάνδαλο στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Οικονομικό Σκάνδαλο στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.