Το EKEO έχει προτείνει στο παρελθόν πολλές φορές στρατιωτικές διακοπές των Μαθητών Λυκείων στις στρατιωτικές σχολές της Ελλάδας. Παρουσιάζουμε την πρόσφατη ανάρτηση του West Point που διαφημίζει τις διακοπές αυτές στις ΗΠΑ.

How are you spending your summer? The Summer Leaders Experience (SLE) gives high school juniors a week to experience life as a cadet. SLE is a fast-paced program of academic classes, military training, physical fitness training, and intramural athletics conducted during the month of June each year.  Applications for SLE are being accepted now through April 1, 2013. For all the information you will need to apply, visit our website here: http://www.westpoint.edu/admissions/SitePages/Summer.aspx

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.