Αθλητική Επιστήμη και Ένοπλες ΔυνάμειςΜε ιδιαίτερη χαρά και ταυτόχρονα αίσθηση ευθύνης, ο Τομέας Φυσικής και Πολιτισμικής Αγωγής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, ξεκινά μία νέα επιστημονική προσπάθεια με στόχο την ανάδειξη και την τεκμηριωμένη ενημέρωση σε θέματα που εμπίπτουν στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της αθλητικής επιστήμης και σχετίζονται με δραστηριότητες του χώρου των Ενόπλων Δυνάμεων.
Το ηλεκτρονικό περιοδικό ¨Αθλητική Επιστήμη και Ένοπλες Δυνάμεις¨ είναι μία τετραμηνιαία αρχικά έκδοση που διαρθρώνεται σε τέσσερις μεγάλες ενότητες. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται ανασκοπήσεις και επιστημονικά άρθρα που αναλύουν διεξοδικά σύγχρονα θέματα υψηλού ενδιαφέροντος για το χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων. Ειδικότερα, στο πρώτο αυτό τεύχος παρουσιάζεται η έννοια της Ολιστικής Ευρωστίας η οποία εκφράζει τις σύγχρονες απόψεις ανάπτυξης της φυσικής κατάστασης, ευρωστίας και μαχητικής ικανότητας. Στη συνέχεια, αναλύεται μία από τις συνιστώσες της ολιστικής ευρωστίας, η Σωματική Ευρωστία. Στα τεύχη που θα ακολουθήσουν θα παρουσιασθούν διεξοδικά όλες οι επιμέρους συνιστώσες της ολιστικής ευρωστίας. Η πρώτη αυτή ενότητα ολοκληρώνεται με την ανάλυση τριών ακόμη θεμάτων: την παρουσίαση της έννοιας της Κόπωσης, σύγχρονα δεδομένα για τη Διαχείριση του Άγχους και τέλος την ανάλυση της Επίδρασης του Προστατευτικού Ρουχισμού στην αντοχή και την απόδοση.
Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται περιλήψεις επιστημονικών εργασιών, ενδιαφέροντος του χώρου των Ενόπλων Δυνάμεων, από τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία. Η ενότητα αυτή σκοπεύει να ενημερώνει τον αναγνώστη σε εξειδικευμένα θέματα του γνωστικού πεδίου της αθλητικής επιστήμης έτσι ώστε να παρουσιάζονται σύγχρονες απόψεις σε τρέχουσες εκπαιδευτικές ανάγκες.
Στην τρίτη ενότητα, περιλαμβάνονται σύντομες παρουσιάσεις – προτάσεις πρακτικών εφαρμογών σε θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος τα οποία και σχετίζονται άμεσα με την εκπαιδευτική δραστηριότητα.
Η τέταρτη και τελευταία ενότητα, στοχεύει στην αμφίδρομη σχέση μεταξύ του αναγνώστη και της συντακτικής ομάδας του ηλεκτρονικού περιοδικού. Στην ενότητα αυτή θα αναλύονται οι ερωτήσεις των αναγνωστών. Με τον τρόπο αυτό θέλουμε ο αναγνώστης αφ’ ενός να μπορεί να λαμβάνει απαντήσεις σε ιδιαίτερα εξειδικευμένα θέματα που τον αφορούν προσωπικά αφ’ ετέρου να συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση του περιεχομένου του κάθε τεύχους. Η επικοινωνία του αναγνώστη με την επιστημονική ομάδα του περιοδικού θα είναι ανώνυμη.
Το επιστημονικό προσωπικό του Τομέα Φυσικής και Πολιτισμικής Αγωγής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων ευελπιστεί ότι η προσπάθεια αυτή θα καλύψει ένα σημαντικό κενό επιστημονικής ενημέρωσης σε θέματα του γνωστικού πεδίου της αθλητικής επιστήμης που σχετίζονται άμεσα με την εκπαιδευτική διαδικασία και τη μαχητική ικανότητα στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας μας.
Δρ. Παξινός Θρασύβουλος, Αν.Καθηγητής ΣΣΕ – Διευθυντής Τομέα Φυσικής & Πολιτισμικής Αγωγής

(Σημείωση: Το EKEO και οι Ευέλπιδες Έλληνες εύχονται στους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων Καλή Επιτυχία στο νέο τους επιστημονικό περιοδικό. Με χαρά αναδημοσιεύουμε το περιοδικό τους στο EKEO και στην ιστοσελίδα των χιλιάδων Ευελπίδων Ελλήνων στο Facebook)

ΤΟΜΟΣ 1, ΤΕΥΧΟΣ 1

Download (PDF, Unknown)

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.