Ιθαγένεια, Γένος, Στρατιωτικές Σχολές, ΑλλοδαποίΤο θέμα του Γένους στις στρατιωτικές σχολές έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα για τούτο το EKEO κάνει μια σύντομη ανάλυση του θέματος για όσους δεν το έχουν καταλάβει. «Ελληνικό Γένος» σημαίνει ότι ένας από τους γονείς του υποψηφίου είναι Έλληνας. Ομογενής είναι ένας υποψήφιος με γονέα Έλληνα αλλά κατοικεί σε χώρα του εξωτερικού, δηλαδή θεωρείται ομογενής ένας υποψήφιος που οι γονείς του ζουν στην Αλβανία (αλλά είναι Έλληνες ίσως ταυτόχρονα και Αλβανοί).

Στην παρ. 8. της σχετικής προκήρυξης για τις στρατιωτικές σχολές διαβάζουμε:Τα προσόντα, τα οποία πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ είναι τα εξής: «α. Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι -ες ομογενείς που δεν έχουν την Ελληνική ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση, με την εισαγωγή τους στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, όπως ορίζει ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α’).»

Δηλαδή η σχετική προκήρυξη προβλέπει ότι την Ελληνική Ιθαγένεια λαμβάνουν με την εισαγωγή τους στις στρατιωτικές σχολές μόνο οι ομογενείς και όχι οι αλλοδαποί που κατοικούν στην Ελλάδα και δεν έχουν λάβει με διαφορετικό τρόπο την Ελληνική ιθαγένεια. Άρα λοιπόν οι αλλοδαποί μαθητές που ζουν στην Ελλάδα και δεν έχουν λάβει την Ελληνική Ιθαγένεια δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για τις στρατιωτικές σχολές. Η πρώτη όμως απομονωμένη έκφραση «Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια.» και η αναφορά στον Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α’) δίνει το δικαίωμα σε κάθε αλλοδαπό που έλαβε την Ελληνική Ιθαγένεια χωρίς όμως να έχει γονείς Έλληνες να είναι υποψήφιος για τις Στρατιωτικές Σχολές. Το θέμα που τίθεται είναι με ποιους μηχανισμούς λαμβάνουν την Ελληνική ιθαγένεια οι αλλοδαποί μαθητές και αυτό έχει προκαλέσει συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις. Έτσι λοιπόν το EKEO εντοπίζει το κρίσιμο ζήτημα στους νόμους που αφορούν την απονομή της ιθαγένειας ένα θέμα που δεν θα προέκυπτε αν διατηρούνταν η αρχική διάταξη (βλ παλιό οργανισμό ΣΣΕ στην εικόνα) που ανέφερε ρητά ότι απαιτείται και Ελληνικό Γένος και Ελληνική Ιθαγένεια (σημ μπορεί κάποιος να έχει το Ελληνικό Γένος αλλά να έχει απολέσει την Ελληνική Ιθαγένεια). Σε κάθε περίπτωση όσοι εισάγονται στις Στρατιωτικές Σχολές πρέπει να αντιμετωπίζονται από τους καθηγητές τους και τους ανωτέρους τους με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και οι σπουδαστές που έχουν το Ελληνικό Γένος διότι έτσι επιβάλουν οι σημερινοί νόμοι του Κράτους (και της ηθικής).

Διαβάστε πως αποκτούσαν την ιθαγένεια παλιά πριν προκύψουν οι πρόσφατοι νόμοι που ακόμη έχουν προβλήματα στο Συμβούλιο Επικρατείας

Download (PDF, 85KB)

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.