Θρασύβουλος Παξινός Σχολή Ευελπίδων Θράσος ΠαξινόςΟ μυϊκός ιστός καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του ανθρώπινου σώματος. Αντιπροσωπεύει το 40% του συνολικού βάρους του και είναι οργανωμένος σε πολλές υπομονάδες, που ονομάζουμε μυς. Είναι διασπαρμένοι στο ανθρώπινο σώμα, έχοντας ένα συγκεκριμένο έργο ο καθένας, συμβάλλοντας έτσι στην πολυπλοκότητα των κινήσεων που εμφανίζει το ανθρώπινο σώμα. Κάθε μυς αποτελείται από έναν ικανό αριθμό μυϊκών ινών που εκτείνονται από τον ένα τένοντα του μυός μέχρι τον άλλο. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την απόδοση του μυός, είναι πρωταρχικής σημασίας να γνωρίζουμε τη μηχανική συμπεριφορά της μεμονωμένης μυϊκής ίνας. Η πρόοδος των εργαστηριακών τεχνικών μας επιτρέπει να διερευνήσουμε, με αρκετή ακρίβεια, τη μηχανική συμπεριφορά της απομονωμένης μυϊκής ίνας, η οποία προηγουμένως έχει προπαρασκευασθεί ανάλογα. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η εργαστηριακή διερεύνηση (απομονωμένη μυϊκή ίνα) προσφέρει τη δυνατότητα αξιολόγησης σε σταθερό μήκος σαρκομερίου, παράμετρο με μεγάλη συμβολή στην ορθότητα των αποτελεσμάτων (διαβάστε τη συνέχεια παρακάτω)
(Σημείωση EKEO: Καθηγητής Δρ. Θρασύβουλος Παξινός: Ο άνθρωπος που διδάσκει τους Ευέλπιδες Φυσική Αγωγή πάνω από είκοσι χρόνια (Διευθυντής τομέα φυσικής και πολιτισμικής αγωγής ΣΣΕ). Ένας ευγενικός και καλλιεργημένος επιστήμονας υψηλού επιπέδου που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους Ευέλπιδες στη ΣΣΕ)

Download (PDF, 302KB)

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.