Προσβολή της Σημαίας η του Στρατού, Τρομοκρατικές πράξεις, και κατοχή ναρκωτικών αποκλείουν τους υποψήφιους από την εισαγωγή σε Στρατιωτικές Σχολές (μπορούν όμως να πάνε σε ΑΕΙ!) Το EKEO δίνει μια ομάδα ποινικών αδικημάτων που αποκλείουν τους υποψήφιους των στρατιωτικών σχολών. Για να γίνουν δεκτοί οι υποψήφιοι πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί σε ποινή καθείρξεως για οποιοδήποτε έγκλημα ή σε φυλάκιση για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδορκία, ανυποταξία, λιποταξία, για παράβαση των Νόμων περί προστασίας της Χώρας, του Πολιτεύματος και της ελευθερίας των Πολιτών, προσβολή της Σημαίας ή του Στρατού, νομοθεσίας σχετική με τα ναρκωτικά, αρχαιότητες και της νομοθεσίας περί τρομοκρατίας, καθώς και να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή να διώκονται για κάποιο από τα εγκλήματα αυτά.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία υποψήφιος-α, μετά την επιτυχία και την κατάταξή του σε ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, αρνείται την εκτέλεση των στρατιωτικών του καθηκόντων λόγω θρησκευτικών ή άλλων δοξασιών και πεποιθήσεων, εφαρμογής τυγχάνουν οι σχετικές διατάξεις των Κανονισμών Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολών και ενδεχομένως του ΠΚ και του ΣΠΚ. Άρα όσοι δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι μάλλον δεν θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα λόγω των διαφόρων δραστηριοτήτων που συνδέουν άμεσα Ένοπλες Δυνάμεις και Ορθόδοξη Εκκλησία (όπως ο στρατιωτικός όρκος που διαβάζει ο ιερέας)

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.