Είναι δυνατό το περιβόητο Σχέδιο «Αθηνά» να εφαρμοσθεί στις Στρατιωτικές Σχολές; Μάλλον αδύνατο δείχνει αυτό το ενδεχόμενο διότι θα προκύψουν τεράστια προβλήματα αφού οι σχολές είναι είτε ανώτατες τετραετούς φοίτησης (ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ) είτε ανώτερες διετούς φοίτησης (ΣΜΥ, ΣΜΥΝ, ΣΥΔ, ΣΤΥΑ κλπ). Άρα λοιπόν αρχικά προκύπτουν προβλήματα που αφορούν την ιεραρχία και τα έτη σπουδών. Στη συνέχεια προκύπτουν τεράστιες διαφορές στον τρόπο εκπαίδευσης των επιμέρους σχολών αφού άλλη για παράδειγμα είναι η εκπαίδευση του Εύελπι και άλλη του Ίκαρου. Είναι πρακτικά αδύνατο να υπάρξει συντονισμός στον ίδιο χώρο μιας τέτοιας ανομοιογενούς εκπαίδευσης με μικρή εξαίρεση ορισμένα εισαγωγικά μαθήματα όπως μαθηματικά, χημεία, πληροφορική κλπ. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει διακλαδική εκπαίδευση σε τόσο πρώιμο στάδιο της καριέρας των δοκίμων των στρατιωτικών σχολών αφού αυτό αποτελεί μεταπτυχιακή μορφή εκπαίδευσης που λαμβάνουν οι αξιωματικοί μόνο στην Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) και Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ). Πλήθος άλλων προβλημάτων θα προκύψουν που θα αναλυθούν από το EKEO σε μια μελλοντική ανάλυση όταν υπάρξει κάποια σχετική προοπτική (μάλλον αμφίβολο).

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.