Σύμφωνα με το νόμο 4115/2013 κατά το σχολικό έτος 2012−2013 οι εξετάσεις εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας θα πραγματοποιηθούν κανονικά και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις οικείες σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016. Άρα λοιπόν οι μαθητές μπορούν να συμπληρώσουν κανονικά τα μηχανογραφικά τους στα διάφορα Λύκεια.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.