Όσοι μαθητές, τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, αποφοίτησαν το σχολικό έτος 2010−2011 και μετέχοντας στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πέτυχαν σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. από τα οποία όμως διεγράφησαν διότι σύμφωνα με το τότε ισχύον νομοθετικό καθεστώς, δεν εντάχθηκαν στην ειδική κατηγορία των πολυτέκνων, δύνανται να επανεγγραφούν στις σχολές εισαγωγής τους εντός δέκα εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση του σχετικού νόμου. Προφανώς αυτό ισχύει και για τις στρατιωτικές σχολές και αστυνομικές σχολές. Δηλαδή όποιο τέκνο πολύτεκνης οικογένειας δεν εισήχθη στη στρατιωτική η αστυνομική σχολή που ήθελε διότι δεν ίσχυσε η ευεργετική διάταξη περί πολυτέκνων μπορεί να το κάνει τώρα. Άρα το EKEO ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ώστε να σπεύσουν αν και ο χρόνος που δόθηκε είναι ανεξήγητα λίγος.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.