εὔελπις  εὐέλπιδ-ος  εὐέλπιδ-ι  εὔελπι-ν  εὔελπι,  εὐέλπιδ-ες  εὐελπίδ-ων  εὐέλπι-σι  εὐέλπιδα-ς  εὐέλπιδ-εςΕυέλπιδες, Στρατιωτικοί, Καθηγητές, Πολίτες, μερικές φορές κάνουν λάθος και δεν χρησιμοποιούν τη σωστή πτώση του επιθέτου (στη ΣΣΕ ουσιαστικό) «Εύελπις». Το πιο συχνό λάθος που κάνουν είναι στη γενική πτώση του πληθυντικού όπου λένε “των Ευέλπιδων” αντί “των Ευελπίδων”. Για τούτο το EKEO παραθέτει την κλίση του επιθέτου αυτού που ανήκει στα Τριγενή και δικατάληκτα επίθετα. Ειδικότερα, η κλίση του έχει ως εξής: εὔελπις εὐέλπιδ-ος εὐέλπιδ-ι εὔελπι-ν εὔελπι, εὐέλπιδ-ες εὐελπίδ-ων εὐέλπι-σι εὐέλπιδα-ς εὐέλπιδ-ες

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.