Επειδή στις μέρες μας ακούγεται πολύ η λέξη «Φασισμός» το EKEO δίνει την ετυμολογία της λέξης έτσι ώστε να μην τη χρησιμοποιούμε λάθος. Προέρχεται από τη λατινική λέξη fasces (δέσμη-δεμάτι) που στην αρχαία Ρώμη ήταν ένα δεμάτι με ράβδους (βέργες) που συνδέονταν με ένα τσεκούρι. Ήταν το σύμβολο της εξουσίας των Ρωμαίων Μαγίστρων δηλαδή των ανώτατων αξιωματούχων που είχαν τεράστιες εξουσίες στο αντικείμενο τους περίπου όπως οι σημερινοί υπουργοί. Το σύμβολο αυτό το κουβαλούσαν οι συνοδοί του Μαγίστρου και μπορούσαν να δείρουν η να σκοτώσουν ένα πολίτη με αυτό αν το ζητούσε ο Μάγιστρος ως ποινή. Ο συμβολισμός της δέσμης ραβδών με τσεκούρι συμβολίζει την «ισχύ εν τη ενώσει» διότι μία ράβδος σπάει εύκολα ενώ πολλές αντέχουν και μάλιστα με το τσεκούρι που έχουν δεμένο πάνω τους μπορούν να επιτεθούν η να ανταποδώσουν. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές του συμβόλου του φασισμού ενώ έχουμε εντοπίσει στο EKEO και μια παραλλαγή που συναντάμε και στην περίοδο του Ιωάννη Μεταξά στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια αυτή καθαυτή η λέξη δεν ήταν αρχικά συνυφασμένη με αντιδημοκρατική συμπεριφορά και έτσι δεν πρέπει να τη θεωρούμε απόλυτα αρνητική αφού κάποτε ήταν χαρακτηριστικό της δημοκρατίας που υπήρχε στην Αρχαία Ρώμη.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.