Πολύ συχνά στα Δικαστήρια ανακύπτουν θέματα που αφορούν χρήση και ασφάλεια όπλων, εγκληματικών ενεργειών, τρομοκρατικών ενεργειών, εμπρησμών, εκρήξεων, καταστροφών, ατυχημάτων, ακτινοβολιών και ραδιενέργειας, κλπ και απαιτείται μια έγκυρη πραγματογνωμοσύνη. Από τη μία πλευρά η Αστυνομία έχει τις δικές της απόψεις που προβάλλονται στο Δικαστήριο αλλά συνήθως απαιτείται και μια δεύτερη επιστημονική άποψη που με ανεξάρτητο και νηφάλιο τρόπο θα αναλύσει ενώπιον του Δικαστηρίου όλες τις πτυχές που αφορούν οπλικά συστήματα (από την απλή χρήση ενός μαχαιριού μέχρι την χρήση βαρέων στρατιωτικών όπλων, εκρήξεις εγκαταστάσεων και υλικών, εμπρησμών, ακτινοβολιών κλπ). Για παράδειγμα στο παρελθόν Στρατοδικεία έχουν ζητήσει από το ΕΚΕΟ να αναλύσει τα επιστημονικά του ευρήματα σε υποθέσεις όπλων ενώ ο Διευθυντής του Καθηγητής Δρ. Θεόδωρος Λιόλιος έχει παραστεί στο Δικαστήριο ως επιστημονικός πραγματογνώμονας δίνοντας ένορκη κατάθεση για θέματα εγκληματικής δράσης υψηλής τεχνολογίας. Οι «Δικαστικοί Πραγματογνώμονες» του ΕΚΕΟ μπορούν να διαφωτίσουν τους πολίτες και τη Δικαιοσύνη για τεχνικά θέματα που μερικές φορές κάνουν τη μεγάλη διαφορά.

Το ΕΚΕΟ θέλει να ξεκαθαρίσει τα εξής: Η δικονομική έννοια του Δικαστικού Πραγματογνώμονα αφορά άτομο που διορίζει το ίδιο το Δικαστήριο ενεργεί κατ’ εντολήν του Δικαστηρίου, επιλέγεται ανεξάρτητα από τη βούληση των διαδίκων μέσα από ειδικούς καταλόγους διορισμένων πραγματογνωμόνων που υπάρχουν εκ των προτέρων στη διάθεση του Δικαστηρίου και έχουν εγκριθεί από αυτό και προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντά του δίνει επίσημο όρκο για την αλήθεια αυτών που θα διαπιστώσει και θα εκθέσει και ευθύνεται γι’ αυτό με τις βαριές συνέπειες του νόμου. To ΕΚΕΟ δεν αποτελεί Δικαστικό Πραγματογνώμονα που διορίζεται από το Δικαστήριο αλλά επιστημονικό/τεχνικό σύμβουλο και πραγματογνώμονα που διορίζεται/καλείται από κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που ζητά μια ένορκη κατάθεση από ένα ανεξάρτητο διακεκριμένο επιστημονικό ίδρυμα.

Ως διάδικοι τα διάφορα φυσικά η νομικά πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να προσκομίσουν στο Δικαστήριο οποιαδήποτε επιστημονική έκθεση πραγματογνωμοσύνης από επιστημονικό φορέα όπως το EKEO το οποίο παρίσταται και ως ένορκος μάρτυρας στο Δικαστήριο δια του Διευθυντή του Καθηγητή Δρ. Θεοδώρου Λιόλιου. Αν το Δικαστήριο κρίνει ότι τα στοιχεία που θα του προσκομιστούν (με ή χωρίς ιδιωτική πραγματογνωμοσύνη) δεν θα είναι αρκετά για να εκτιμήσει την περίπτωσή και ότι χρειάζεται και άλλο άτομο με ειδικές τεχνικές γνώσεις για να το βοηθήσει στην κρίση του, τότε μόνο θα διατάξει το ίδιο, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 681A και 671 παράγραφος 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τη διεξαγωγή άλλης πραγματογνωμοσύνης από τους δικαστικούς πραγματογνώμονες της λίστας που έχει στη διάθεση του.

Το ρόλο αυτό του επιστημονικού πραγματογνώμονα (ενόρκου μάρτυρα ενώπιον των Δικαστηρίων) παίζει το EKEO για κάθε φυσικό η νομικό πρόσωπο που αναζητά μια έγκυρη επιστημονική ανάλυση που αφορά τεχνικά θέματα οπλικής, τρομοκρατικής, εγκληματολογικής υφής. Διαβάστε εδώ τους σκοπούς του EKEO και δείτε επίσης με ποιο τρόπο μπορούν οι διάφοροι φορείς να διορίσουν το Διευθυντή του EKEO επιστημονικό σύμβουλο ασφαλείας. Η αμοιβή του Καθηγητή Δρ. Θεοδώρου Λιόλιου ως επιστημονικού συμβούλου ασφαλείας αποδίδεται κατά το 15% στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την ενίσχυση της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.