Οι συκοφάντες του Σπάρτακου έχουν πλέον βρει το στόχο τους που είναι το EKEO και ο Καθηγητής Δρ. Θεόδωρος Λιόλιος που τους μήνυσε διότι ισχυρίστηκαν συκοφαντικά ότι υπάρχει ναζιστική συνιστώσα στη ΣΣΕ και ότι εκεί γίνονται χουντικά γλέντια. Μέχρι να αποκαλυφθούν μέσω της Δικαιοσύνης και να τιμωρηθούν το EKEO ενημερώνει τον κόσμο για τα ψεύδη τους. Ψευδώς και συκοφαντικά αναφέρονται οι συκοφάντες του ιστολογίου ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΦΑΝΤΑΡΩΝ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ σε συνδρομές Ευελπίδων προς το ΕΚΕΟ λέγοντας ” …Την ίδια στιγμή που υπερπατριωτικοί Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί εισπράττουν 350 ευρώ ετήσια συνδρομή από σπουδαστές της ΣΣΕ…”. Η Διεύθυνση το EKEO δηλώνει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία συνδρομή (ούτε έχει ζητηθεί) από κανένα μαθητή, σπουδαστή η φοιτητή οποιασδήποτε Σχολής ΑΕΙ, ΑΣΕΙ, ΤΕΙ, Στρατιωτικής Σχολής, Αστυνομικής Σχολής κλπ. Το EKEO δεν έχει καμία επιχειρηματική δραστηριότητα αφού ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός δεν υπάγεται καν σε ΦΠΑ. Απολύτως καμία αμοιβή δεν έχει πάρει ο Καθηγητής Δρ. Θεόδωρος Λιόλιος από το EKEO αλλά ούτε και κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει λάβει ποτέ αμοιβή. Το EKEO δεν έχει πάρει ποτέ δημόσιο χρήμα, δεν έχει πάρει ποτέ καμία επιδότηση, χορηγία η άλλη χρηματική απολαβή από κανένα Δημόσιο φορέα, ούτε συμμετείχε ποτέ σε επιτροπές η άλλα αντίστοιχα σώματα και φορείς. Όλα αυτά έχουν ήδη ελεγχθεί εδώ και καιρό μέσω των άλλων επιθέσεων που δεχθήκαμε από άτομα που έχουν τις ίδιες επικίνδυνες πολιτικές και κοινωνικές απόψεις με τους συκοφάντες του «ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΦΑΝΤΑΡΩΝ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ». Ο Καθηγητής Δρ. Θεόδωρος Λιόλιος δεν έχει και δεν είχε ποτέ καμία εμπορική η επιχειρηματική δραστηριότητα ενώ δεν έχει κόψει ποτέ ούτε μια απόδειξη παροχής υπηρεσιών αλλά ούτε και συμμετείχε ποτέ σε εμπορική εταιρία, δεν έχει ποτέ συμμετάσχει σε επιτροπές Δημοσίου ούτε και έχει  λάβει καμία άλλη αποδοχή από το Δημόσιο πλην του μισθού του και κάποια ελάχιστα ποσά από ερευνητικά προγράμματα άλλων πανεπιστημίων στα οποία συμμετείχε. Όποιος έχει απόδειξη ότι ο Καθηγητής έχει η είχε εμπορική η επιχειρηματική δραστηριότητα η συμμετείχε έμμισθα σε επιτροπές Δημοσίου να την αναρτήσει στο διαδίκτυο. Μέχρι τότε οι άθλιοι συκοφάντες του «ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΦΑΝΤΑΡΩΝ – ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ» παραμένουν εκτεθειμένοι στο Λαό και στην κοινωνία και σύντομα θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.